• artistiek

artistiek assistent

Gent

voltijds


organisatie

KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)

online sinds

16/11/2023

type

vast contract

reageren tot en met

12/01/2024

over de organisatie

KASK & Conservatorium is de school of arts van HOGENT en Howest.

choolofartsgent.be

over de functie

Vijf interdisciplinaire onderzoeksclusters vormen de ankerpunten van de onderzoeksgemeenschap van KASK & Conservatorium. Als artistiek assistent werk je aan een doctoraal onderzoeksproject in de kunsten en je verbindt je aan een van de onderzoeksclusters waar je samen met andere onderzoekers actief bijdraagt aan een stimulerende onderzoeksomgeving.

Archival Sensations
Negotiating Realities
Disobedient Practices
The Body Plural
The Resonance of Art - The Art of Resonance
De voltijdse opdracht bestaat uit 70% onderzoek en 30% onderwijsopdracht binnen je expertisegebied.

Na een eerste termijn van 2 jaar wordt de voortgang van het onderzoek geëvalueerd waarbij na gunstige evaluatie een tweede en derde termijn van respectievelijk 2 jaar kunnen starten.

Takenpakket:

 • Je voert een doctoraal onderzoeksproject in de kunsten aan KASK & Conservatorium in samenwerking met de Universiteit Gent.
 • Je deelt je onderzoeksresultaten in presentatiemomenten.
 • Je communiceert over het eigen artistiek werk en onderzoek, in geschreven en andere vormen.
 • Je neemt een onderwijsopdracht op bij KASK & Conservatorium, in een opleidingsonderdeel dat aansluit bij je eigen artistieke expertise.
 • Je draagt actief bij aan de onderzoekscultuur van KASK & Conservatorium en aan de werking van de onderzoekscluster waaraan je je verbindt in het bijzonder.

profiel kandidaat

 • Je bouwt een artistieke praktijk of ontwerppraktijk met (inter)nationale weerklank verder uit.
 • Je artistieke praktijk of ontwerppraktijk is onderzoekend, binnen de eigen discipline of binnen het grensgebied van meerdere disciplines.
 • Je kan de nodige vaardigheden aanwenden om een langdurig onderzoeksproject tot een goed einde te brengen.
 • Je kan en bent bereid om over jouw artistieke werk en onderzoek te communiceren, met discursieve middelen, zowel voor een publiek van peers als voor het bredere kunstenveld.
 • Je bent nieuwsgiering naar samenwerkingen en interactie met andere artistieke onderzoekers.
 • Je kan pedagogische vaardigheden aanwenden die je in staat stellen om een krachtige leeromgeving te scheppen waarin studenten op een onderzoekende manier leren creëren.
 • Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevenden.
 • In het kader van je onderwijsopdracht en internationalisering communiceer je vlot in het Engels en ben je bereid het vereiste taalattest (B1 Engels) te behalen in je eerste academiejaar.
 • De bestuurstaal van de school is Nederlands. Je bent bereid het vereiste taalattest (B2 Nederlands) te behalen binnen de vijf jaar.
 • Je toont betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium in het bijzonder en bij HOGENT in het algemeen.

aanbod

Wij bieden 4 voltijdse statutaire aanstellingen van elk 100% in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 1 oktober 2024. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van twee jaar, die tweemaal met een periode van twee jaar kan worden verlengd op basis van een positieve evaluatie.

De verloning gebeurt volgens barema 508. Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten of artistiek portfolio en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt terugbetaald binnen België. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een internetvergoeding van €20 per maand, een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

VRAGEN

Alle kandidaten wordt sterk aangeraden deze gids aandachtig door te nemen. Met resterende vragen kan je terecht bij David Depestel (david.depestel@hogent.be) van de dienst Onderzoek van KASK & Conservatorium.

wijze van solliciteren

KASK & Conservatorium wil een veilige en zorgzame leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers creëren met aandacht voor de noden en drempels van diverse doelgroepen. We moedigen jou aan om te solliciteren en houden in het selectieproces enkel rekening met je kwaliteiten, mogelijkheden en competenties. KASK & Conservatorium creëert mogelijkheden voor onderzoekers om verder door te groeien binnen verschillende onderzoeksinitiatieven en zet zich actief in om onderzoek inclusief te maken.

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 12 januari 2024, via https://jobpage.cvwarehouse.com/?q=artistiek_assistent__4_x_100___ondzf_e_032&job=283804&companyGuid=ef38f46a-36ff-4100-9498-cfb2a649d76e&%3Blang=nl-BE&lang=nl-BE. Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen zijn geldig.

Dossier

Om volledig te zijn en in aanmerking te worden genomen, dient je kandidaatstelling te bestaan uit:

Motivatiebrief
Curriculum vitae
Scans van vereiste diploma’s: minimaal een diploma van master
Projectvoorstel: gebruik hiervoor het formulier dat beschikbaar is via https://schoolofartsgent.be/uploads/images/phd-project-nl.docx
Artistiek portfolio (en/of link daarnaar invoegen in je projectformulier)
Vermeld in de bestandsnamen telkens je naam.

In een eerste selectieronde worden volledige dossiers van kandidaten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden ingeschat op basis van artistiek portfolio en abstract, volgens criteria van artistieke kwaliteit, onderzoekspotentieel en aansluiting bij het profiel van de school en de relevante vakgroep, opleidingen en onderzoekscluster.

Aan kandidaten geselecteerd voor de tweede selectieronde wordt half februari 2024 een (voorlopige) promotor van KASK & Conservatorium toegewezen die hen zal begeleiden bij het opstellen van een volledig uitgewerkt projectdossier (voor 6 jaar) en het vinden van een tweede promotor aan de Universiteit Gent. Op basis van deze voorstellen wordt een aantal kandidaten geselecteerd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De selectiegesprekken zijn voorzien in mei 2024. Pas na afloop van de volledige selectieprocedure zullen de kandidaten die niet worden weerhouden hiervan op de hoogte worden gesteld.

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in