• administratief

Assistent artistieke programmatie

Brussel

Voltijds


organisatie

KANAL

online sinds

19/09/2023

type

vast contract

reageren tot en met

05/10/2023

over de organisatie

KANAL-Centre Pompidou is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum komt in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein in Brussel.

kanal.brussels/nl/nieuws/assistentassistente-artistieke-programmatie-mvx

over de functie

Het programma van KANAL bestaat uit tentoonstellingen, presentaties van kunstcollecties, live evenementen en nieuwe producties die gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance. Het programma weerspiegelt de centrale rol in de hedendaagse kunst van mediakunst, performance, immersieve ervaringen en participatie. Tegelijk schetst het de geschiedenis van vooruitstrevende kunstpraktijken uit de 20ste eeuw. De klassieke institutionele formats worden door het programma en onderzoek uitgedaagd, en ook het gevestigde narratief over kunst en haar geschiedenis wordt in vraag gesteld.

Als organisatie die innovatie en gelijkheid hoog in het vaandel draagt, zal KANAL samenwerken met kunstenaars, partnerorganisaties en publiek om dringende hedendaagse uitdagingen aan te gaan, zodat ons programma relevant is voor lokale gemeenschappen, Brussel, de bredere culturele sector en wereldwijde debatten. Bij KANAL streven we ernaar om een nieuw institutioneel model in te voeren dat is uitgerust om te reageren op de steeds veranderende wereld.

Jouw opdracht

Je biedt administratieve en researchmatige ondersteuning aan het programmeringsteam en de artistieke directie in alle aspecten van de afdelings- en projectadministratie en dit met het oog op een vlotte planning, uitvoering en evaluatie van het programma van KANAL.

Jouw taken

Afdeling (ongeveer 70%)
- Ondersteunen van de planning en de organisatie van interne en externe vergaderingen (inclusief planning, reserveren van vergaderruimten, rondsturen van agenda's, beheren van online meetings, notuleren en rondsturen van verslagen)
- Beheren van de agenda van het artistieke programma en al haar finesses, samen met het hoofd programma-uitvoering en het productieteam
- Bijwerken van gegevens in de software voor collectie- en tentoonstellingsbeheer (je krijgt hier een interne training voor)
- Ondersteunen bij het bijhouden van financiële gegevens voor maandelijkse budgettaire controle waar nodig
- Verzamelen, voorbereiden en archiveren van documenten die nodig zijn voor interne en externe rapporten, planningsdocumenten, promotiemateriaal en credits
- Hulp bieden bij het ontmoeten en begroeten van bezoekers aan het departement
- Ondersteunen bij het opstellen en het verspreiden van interne en externe correspondentie
- Ondersteuning bij het organiseren van reizen voor externe gasten
- Praktische ondersteuning bij de uitvoering van evenementen en programma-activiteiten waar nodig

Artistiek directeur (ongeveer 30%)
- Onderzoek doen voor de artistieke directie en de ploeg, bijstand verlenen bij de voorbereiding van vergaderingen, materiaal, rapporten, lezingen, presentaties en artikels
- Voorbereiden van powerpointpresentaties en bijstand verlenen bij andere beeldverwerkingsprogramma’s en documenten
- Ondersteunen van het beheer van de agenda van de artistiek directeur met interne en externe verplichtingen in samenwerking met de directie Assistent.

profiel kandidaat

- Uitstekende administratieve vaardigheden en een zeer georganiseerde benadering van het werk met een aantoonbaar vermogen om prioriteiten te stellen in een gevarieerde werklast, concurrerende eisen in evenwicht te brengen en deadlines te halen
- Zin voor detail en uitstekende vaardigheden in het vastleggen van financiële en numerieke gegevens
- Sterke computervaardigheden, met name in PowerPoint, Word, Excel en Outlook, en ervaring met het beheer van databases
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Frans of het Nederlands en in het Engels en vertrouwen in de interne en de externe omgang met een breed scala aan mensen en het vermogen om informatie duidelijk en beknopt over te brengen
- Vermogen om op eigen initiatief te werken en om de eigen tijd op een doeltreffende manier te beheren
- Positieve oplossingsgerichte houding bij het behandelen van problemen
- Een teamspeler die in staat is om op een flexibele manier met collega’s samen te werken om gezamenlijke doelen te bereiken
- Toewijding aan de principes van diversiteit en het vermogen om samen te werken binnen een divers team en alle collega's met waardigheid en respect te behandelen
- Kennis van en interesse in hedendaagse kunst en cultuur

aanbod

- Een voltijds contract van onbepaalde duur.
- Een aantrekkelijke bezoldiging en extralegale voordelen:
o Hospitalisatieverzekering
o Pensioenverzekering
o Maaltijdcheques van 8 euro
o MIVB-abonnement
o GSM-abonnement
o 8 extra verlofdagen
o Telewerken met 45 euro/maand als forfaitaire vergoeding.
Werk in een stimulerende omgeving in een museale instelling in volle opbouw.

De KANAL Stichting wil een afspiegeling zijn van de Brusselse bevolking, met personeel en publiek dat even divers is als de gemeenschappen waarvoor het werkt. We moedigen kandidaten die deze waarden onderschrijven aan om te solliciteren. KANAL discrimineert op geen enkele manier. Je kandidatuur wordt behandeld op basis van objectieve criteria die rechtstreeks verband houden met de voor de functie vereiste vaardigheden en/of gezochte ervaring.
 

wijze van solliciteren

Interesse?
Bezorg ons je kandidatuur (motivatiebrief en gedetailleerd cv) per e-mail als één PDF-document, ter attentie van Amélie VERMEESCH, HR-verantwoordelijke, via jobs@kanal.brussels, uiterlijk tegen 05/10/23 om middernacht. Gelieve in de onderwerpregel volgende bewoording te gebruiken: “Assistent/Assistente Artistieke Programmatie”. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 23/10/23.

 

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in