• productie

productieverantwoordelijke

Brussel

voltijds


organisatie

KANAL

online sinds

28/09/2023

type

vast contract

reageren tot en met

22/10/2023

over de organisatie

KANAL-Centre Pompidou is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum komt in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein in Brussel.

kanal.brussels/nl/nieuws/productieleidster-live-art-mvx

over de functie

Het programma van KANAL bestaat uit tentoonstellingen, presentaties van kunstcollecties, live evenementen en nieuwe producties die gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance. Het programma weerspiegelt de centrale rol in de hedendaagse kunst van mediakunst, performance, immersieve ervaringen en participatie. Tegelijk schetst het de geschiedenis van vooruitstrevende kunstpraktijken uit de 20ste eeuw. De klassieke institutionele formats worden door het programma en onderzoek uitgedaagd, en ook het gevestigde narratief over kunst en haar geschiedenis wordt in vraag gesteld.

Opdrachten
Het productieteam werkt nauw samen met de afdelingen Tentoonstellingen en Collecties, Live Art, Publieken en Partnerschappen van KANAL bij de planning en uitvoering van het programma.
In de aanloop naar de opening van KANAL werken we in de publieke ruimte, op partnerlocaties en in de tijdelijke locatie K1. De afdeling zorgt ervoor dat het programma op tijd en op een efficiënte manier wordt uitgevoerd, rekening houdend met de beschikbare middelen. Het team werkt aan de uitvoering van de plannings- en productieprocessen van het live art programma van KANAL, waarbij ecologische duurzaamheid een prioriteit is.

Je taken
Binnen het productieteam, onder leiding van de verantwoordelijke van de afdeling Zaalregie (die zich bezighoudt met geluid, video en licht), werk je nauw samen met de programmator(en) en coördineer je de uitvoering van het live art programma, waarbij je toeziet op de materiële, financiële en personeelsgebonden aspecten van de productie in overeenstemming met de toegewezen deadlines en budgetten. Je staat in voor een doeltreffende communicatie tussen de interne programmatie- en productieteams, de verantwoordelijke voor privatiseringen en externe partijen, kunstenaars, deelnemers en partners van de verschillende projecten.

Projectleiding

 • Productie en implementatie van het live art programma (voorstellingen, dans, participatieprojecten, screenings, nieuwe media enz.).
 • Opvolging van de conceptfase van projecten in samenwerking met het programmateam.
 • Advies over de praktische haalbaarheid in de conceptfase van projecten, bijstand bij de ontwikkeling en de uitvoering van projecten en samenwerking met het productieteam om creatieve oplossingen te vinden met inachtneming van technische, administratieve en budgettaire beperkingen.
 • Planning en coördinatie van het live art programma
 • Beheer van de belangrijkste productiefases en toezicht op het naleven van timings.
 • Overdracht van informatie in elke fase van het project aan alle betrokkenen, voorbereiding van vergaderingen, planning van taken en human resources, verslaggeving.
 • Toezicht op de vordering van de projecten met inachtneming van de interne veiligheids- en beveiligingsregels en waakzaamheid voor mogelijke interferenties.
 • Opstellen van het montage- en het demontageschema samen met de technische regie, in overeenstemming met andere vereisten van het programma en dit op een ecologisch verantwoorde manier.
 • Verzameling van de technische fiches bij de artiesten en andere informatie die nodig is om de projecten uit te voeren.
 • Aanpassing van de productiemiddelen aan de exploitatie- en distributievoorwaarden.
 • Coördinatie tussen sprekers, artiesten en technici:
  • Onderhandeling over en organisatie van planningen inclusief opstellen van draaiboeken.
  • Organisatie en beheer van ontvangst, vervoer en verblijf tijdens de productieperiode (creaties, repetities, residenties, voorstellingen enz.).
 • Precies beheer van nieuwe opdrachten/producties geïnitieerd door de Stichting, vanaf de ontwerpfase tot aan de operationele uitvoering.
 • Medewerking aan het opstellen en het bijwerken van operationele handleidingen, richtlijnen en planningsprocedures van projecten.

Administratief en budgettair beheer

 • Opstelling en beheer van het productiebudget dat aan projecten wordt toegewezen, in samenwerking met de bij het project betrokken partijen.
 • Opvolging en vastleggen van budgettaire en financiële elementen: met name kostenramingen, offertes, opvolging van bestelbonnen en facturering, rapportering, controle van facturen en attesten van verleende diensten.
 • Naleving van het budget door doeltreffende budgetprognoses en -beheer.
 • Medewerking aan de administratieve stappen voor het opstellen van contracten en overheidsopdrachten, van het opstellen van de bestekken tot het analyseren van de offertes en het selecteren van de dienstverleners.
 • Contactpersoon voor contracten met artiesten en technici, in samenwerking met programmatoren en de juridische afdeling. Met name contracten voor de overdracht van gebruiksrechten van voorstellingen, prestaties in het verlengde ervan, coproducties, co-regie en verzekeringen.
 • Aangiften en aanvragen van vergunningen gerelateerd aan het programma, in samenwerking met de Directie Gebouwen.
 • Ondersteuning voor de reservatie van ruimten en interne bestellingen van materiaal en de interventies voor die projecten (regie, transport, beveiliging, schoonmaak, materiaal, ...).
 • Opbouw en ontwikkeling van een netwerk van contacten.

profiel kandidaat

 • Minstens 5 jaar ervaring in de productie van voorstellingen, in het bijzonder in een culturele of evenementencontext, en aantoonbare ervaring in het werken met kunstenaars. Blijk geven van interesse in de lokale scene (live art en muziek).
 • Ervaring in het beheer van projecten met een groot aantal verschillende betrokken partijen:
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
  • Discipline
  • Talent in organisatie, anticiperen en reactiviteit.
  • In staat om autonoom te werken, maar ook om een permanente werkrelatie met zijn/haar team op te bouwen.
 • Kennis van het administratieve, juridische en budgettaire kader en de bijbehorende procedures. Vertrouwd zijn met procedures zoals het lezen van draaiboeken en technische fiches is een pluspunt.
 • Kennis van veiligheids- en beveiligingsvoorschriften in voor het publiek toegankelijke instellingen.
 • Goede technische kennis van audiovisuele technieken en materialen.
 • Proactief zijn in het integreren van diversiteit en duurzame ontwikkeling in de productieprocessen.
 • Vlotte beheersing van het Nederlands en het Engels en begrip van het Frans.
 • Vlotte beheersing van de gebruikelijke software (Word, Excel, Outlook enz.).
 • Bereidheid om flexibele uren te werken tijdens drukke project-gerelateerde perioden.

aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging en extralegale voordelen:
  • Hospitalisatieverzekering
  • Pensioenverzekering
  • Maaltijdcheques van 8 euro
  • MIVB-abonnement
  • GSM-abonnement
  • 8 extra verlofdagen
 • Telewerken met 45 euro/maand als forfaitaire vergoeding.
 • Werk in een stimulerende omgeving in een museale instelling in volle opbouw.

Deze functie vereist een regelmatige aanwezigheid 's avonds en in het weekend.

De KANAL Stichting wil een afspiegeling zijn van de Brusselse bevolking, met personeel en publiek dat even divers is als de gemeenschappen waarvoor het werkt. We moedigen kandidaten die deze waarden onderschrijven aan om te solliciteren. KANAL discrimineert op geen enkele manier. Je kandidatuur wordt behandeld op basis van objectieve criteria die rechtstreeks verband houden met de voor de functie vereiste vaardigheden en/of gezochte ervaring.

wijze van solliciteren

Bezorg ons je kandidatuur (motivatiebrief en gedetailleerd cv) per e-mail als één PDF-document, ter attentie van Amélie VERMEESCH, HR-verantwoordelijke, via jobs@kanal.brussels, uiterlijk tegen 22/10/23. Gelieve in de onderwerpregel volgende bewoording te gebruiken: ”Productieleid(st)er Live Art”. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 09/11/23.

 

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in