• kunsteducatief

professor piano

Antwerpen

voltijds


organisatie

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

online sinds

01/12/2023

type

vast contract

reageren tot en met

07/01/2024

over de organisatie

De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen voert een screening uit naar potentiële kandidaten hoofdvakdocent piano.

www.ap-arts.be/koninklijk-conservatorium-antwerpen

over de functie

Opleiden van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities, het begeleiden van pedagogische projecten, artistiek onderzoek e.d.

profiel kandidaat

De kandidaat

- is een artistieke persoonlijkheid, actief op nationale en internationale podia, als solist en in kamermuziekverband
- heeft bij voorkeur affiniteit met andere toetsinstrumenten
- heeft een uitgebreide lijst van opnames als pianist
- heeft nauwe banden met het Belgisch muziekleven en voeling met het Belgische (deeltijds kunst)onderwijs
- beschikt over goede artistieke en pedagogische referenties en over referenties als teamspeler (bewijsdocumenten dienen meegestuurd te worden in het aanvraagdossier)
- koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid en talent en kan zijn/haar pedagogische bekwaamheid aantonen (bewijsstukken toevoegen in het aanvraagdossier)
- is bereid tot collegiale samenwerking in het kader van pedagogische projecten
- geeft blijk van een grote bevlogenheid die overgedragen wordt op de studenten
- heeft ervaring met of staat open voor interdisciplinaire projectwerking
- heeft interesse om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen via academisch onderzoek en is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij de studenten
- laat voldoende ruimte tot zelfontplooiing van de studenten en motiveert hen
- is flexibel en geëngageerd

De kandidaat

- woont of werkt in België of is bereid om te werken in België
- is loyaal tegenover het Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen
- heeft een vlotte Nederlandse en Engelse taalkennis of is bereid om zich in beide talen te bekwamen tot dit niveau
- voor internationale kandidaten: heeft een Europese nationaliteit of beschikt over een arbeidsvergunning voor België. Bewijsmateriaal hiervan dient meegestuurd te worden in het aanvraagdossier.

aanbod

De artistieke staf van de opleiding onderzoekt op basis van het rapport van de screeningscommissie de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving voorzien we hiervoor een vergoeding als gastprofessor. Het opdrachtvolume wordt berekend aan de hand van het aantal studenten: afhankelijk van het reële aantal studenten dat inschrijft in de klas zal het loon proportioneel berekend worden.

wijze van solliciteren

Geïnteresseerden worden verzocht een dossier in te dienen. Dit dossier dient te bevatten:
- een brief met motivering
- curriculum vitae, inclusief een lijst van concerten en artistieke prestaties
- een drietal uitgeschreven artistieke referenties m.b.t. tot de uitstraling en artistieke carrière als pianist (i.e. aanbevelingsbrieven)
- bewijs van de Europese nationaliteit of van de arbeidsvergunning voor België
- enkele uitgeschreven pedagogische referenties of bewijsstukken van pedagogische opdrachten, bij voorkeur op niveau hoger onderwijs
- een nota van max 2 A4-pagina’s over de persoonlijke visie op het artistiek-pedagogisch traject dat men binnen het Koninklijk Conservatorium Antwerpen wenst te realiseren.

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in