welzijn

mentale gezondheid

WeListen

Plan een gesprek met één van onze luistergenoten als je nood hebt aan een luisterend oor.

(English version below / version française ci-dessous)

Onze collega’s Nelle, Nathalie, Eva en Rudi bieden je een klankbord als je je niet zo goed voelt in je werksituatie, last hebt van stress, betrokken bent bij een conflict of situatie van grensoverschrijdend gedrag, zoekt naar meer verbinding met jezelf en/of je werkomgeving, ... 

Zij gaan met jou in dialoog, luisteren, informeren, adviseren en verwijzen indien nodig gericht door.
Ben je actief in de professionele sector podiumkunsten en muziek? Dan kan je gratis bij hen terecht voor een gesprek.

Je kan hen bellen of mailen. Jullie spreken onderling verder af - telefonisch, virtueel of in real life.

Je kan uiteraard rekenen op hun volledige discretie.

Nelle Hens
nelle@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 78 80 59
Persoonlijke afspraken in regio Brussel
Gesprekken in Nederlands / English / Français

Nathalie Douxfils
nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 52 29 32
Persoonlijke afspraken in regio Antwerpen (Wilrijk) of te Brussel (Podiumkunsten)
Gesprekken in Nederlands / English / Français

Eva De Groote
eva@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 52 88 05
Persoonlijke afspraken in regio Gent
Gesprekken in Nederlands/ English

Rudi Genbrugge
rudi@podiumkunsten.be, +32 (0) 495 40 12 30
Persoonlijke afspraken in regio de Voorkempen - Nijlen en regio Gent noord - Sleidinge
Gesprekken in Nederlands/ English/ Français


Profielen van de WeListen luistergenoten:


 

 

Nathalie Douxfils

“Ik wil mensen verbinden, inspireren en in beweging brengen. Ik word gedreven door schoonheid, verbinding met zichzelf en de wereld en een diep verlangen om anderen te ondersteunen in hun persoonlijk & creatief proces." - Nathalie

Nathalie begon haar loopbaan in de culturele sector als kostuumvormgever en productieleider. In 2006 gaf ze haar loopbaan een nieuwe richting, eerst met het begeleiden van werkzoekenden in het kader van Sabbattini en aansluitend als loopbaancoach en counselor. Sinds 2015 is ze loopbaancoach voor INTER.MEZZO.
Sinds juni 2021 is ze klankbord voor WeListen.

Nathalie's aanpak is onbevangen en zorgzaam met ruimte voor experiment en de nodige structuur. Ze luistert, observeert en ontrafelt. Ze zet met jou in op het ontdekken van je innerlijke dynamieken. ze nodigt je uit om te stil te staan, te voelen, tijd te nemen en jezelf te omarmen in wie je bent en wat je kan.

Haar grote leergierigheid en permanente vorming (Gestalt-coaching, Cliëntgericht-Experiëntiële Counseling, Voice Dialogue, stress & burn-out coaching, leidinggeven, verbindende communicatie, …) hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan haar ontwikkeling als mens en coach.

contact
nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 52 29 32
persoonlijke gesprekken @ regio Antwerpen en Brussel


ENGLISH

“I want to connect people, to inspire them and motivate them. I am passionate about beauty, vulnerability and strength, and I like to support others in their personal and creative process.” – Nathalie

Nathalie began her career in the cultural sector as a costume designer and production manager. In 2006 her career took a new direction, first as she advised job seekers as part of the Sabbattini project, and later as a careers coach and counsellor. Since 2015 she has been a careers coach for INTER.MEZZO.

Since June 2021 she has been a counsellor for WeListen.

Nathalie’s approach is unbiased and caring, allowing space to experiment yet at the same time providing the necessary structure. She listens, observes and digs deeper. She will guide you through the discovery of your internal dynamics, your needs and motivations.

Her great willingness to learn and continuous training (Gestalt coaching, client-focused experiential counseling, Voice Dialogue, stress & burnout coaching, leadership skills, nonviolent communication, and more) have together contributed massively to her development as a human being and a coach.

 

contact

  • nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 52 29 32
  • Personal appointments in the Antwerp and Brussels regions

FRANÇAIS

"J’aime créer du lien entre les gens, les inspirer et les mettre en mouvement. Je retrouve mon énergie de la beauté, la vulnérabilité et de la force intérieure des gens. J’aime soutenir les professionnels dans leur trajet personnel et créatif. " - Nathalie

Nathalie a commencé sa carrière dans le secteur culturel en tant que costumière et directrice de production. En 2006, elle a réorienté sa carrière, d’abord en accompagnant des chercheurs d’emploi dans le cadre de Sabbattini, puis en tant que coach de carrière et conseillère. Depuis 2015, elle est coach de carrière pour INTER.MEZZO.

Depuis juin 2021, elle offre un lieu d'écoute dans le cadre de l’initiative WeListen.

Nathalie adopte une approche spontanée et attentive ; elle laisse de la place à l’expérimentation tout en fournissant la structure nécessaire. Elle écoute, observe et découvre. Elle tente de déceler, avec vous, vos dynamiques internes, vos besoins et vos moteurs.

Son importante envie d’apprendre et sa formation permanente (Gestalt coaching, Client-centered & Experiential counseling, Voice Dialogue, coaching en gestion du stress et burn-out, leadership, communication etc.) ont fortement contribué à son développement en tant que personne et coach.

 

Contact

  • nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 52 29 32
  • Entretiens personnels dans la région d’Anvers et à Bruxelles

Nelle Hens

Gesprekken in Nederlands / English / Français

'Mijn hart gaat uit naar het faciliteren van autonomie in verbinding, waarin evenwichtige uitwisselingen mogelijk zijn. 
Met WeListen wil ik bijdragen aan een ruimte voor meer verbinding met jezelf binnen je werkomgeving. Dit door te luisteren en het delen van mijn expertise.’ - Nelle Hens

 
Nelle Hens is gefascineerd door beweging en rust. De basis van haar werk ligt in het faciliteren van dynamische stabiliteit. Dit doet ze in de rol van danseres, choreografe, yoga docente en vertrouwenspersoon. Ongeacht de vorm van haar praktijken, berusten ze telkens op eenzelfde basis van ont-moeten* en groeien ze in continuïteit vanuit een innerlijk luisteren. Nelle's persoonlijke yogabeoefening vormt hiervoor dagelijks de basis en ondersteunt haar om van binnenuit te bewegen en vaardiger de wereld in te gaan.
 
* Ont-moeten, een uitnodiging om even niet te moeten in ontmoeting met jezelf. 
 
Nelle is sinds 2006 actief in de culturele sector en danste in voorstellingen van onder andere Trisha Brown, Jan Fabre, Tom Struyf en Jan Martens. In 2018 initieerde ze ONT MOET, zowel een artistieke praktijk als een samenwerkingsverband en gaat er dialoog aan met niet-artistieke sectoren.
 
Nelle studeerde dans aan het Conservatorium in Antwerpen (Artesis, 2003- 2006) en Salzburg Experimental Academy of Dance (2009- 2011). Verder volgde ze de Thomas Gordon Communicatietraining (2016), Vijñāna Yoga Teacher Training (2017-2019), Masterclass Dienend Leidinggeven (2019). 
 
Binnen het aanbod van Sociaal Fonds voor Podiumkunsten volgde Nelle workshops zoals ‘Intimacy on stage’, ’Preventief omgaan met stress en burn-out’ en is sinds 2019 gecertificeerd en actief als externe Vertrouwenspersoon. 
 
 
contact  
nelle@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 78 80 59
persoonlijke afspraken @ regio Brussel
 

ENGLISH

Speaks Dutch / English / French

“I love to facilitate autonomy in connections that allow equitable exchanges.

With WeListen I want to contribute to a space for individuals to connect more with themselves within their working environment. I aim to do this by listening and sharing my expertise.” – Nelle Hens

Nelle Hens is fascinated by movement and rest. She bases her work on the principle of facilitating dynamic stability. This holds true in her many roles: as a danseuse, choreographer, yoga teacher and counsellor. Regardless what form her work actually takes, it always starts from the same basis of non-judgmental encounters and continuous growth arising from focused listening. Nelle’s personal yoga practice is a daily part of this and supports her to move from an inner knowledge and with greater capability into the world.

Nelle has been active in the cultural sector since 2006 and has danced at performances for amongst others Trisha Brown, Jan Fabre, Tom Struyf and Jan Martens. In 2018 she initiated ONT MOET, both an artistic practice and a collaboration introducing a dialogue with non-artistic sectors.

Nelle studied dance at the Conservatorium in Antwerp (Artesis, 2003-2006) and the Salzburg Experimental Academy of Dance (2009-2011). She has also taken communication training under Thomas Gordon (2016), Vijñāna Yoga Teacher Training (2017-2019), and a masterclass in supportive leadership (Dienend Leidinggeven) (2019).

As part of the Performing Arts Social Fund (Sociaal Fonds Podiumkunsten) offering, Nelle has taken workshops such as ‘Intimacy on stage’, preventing stress and burn-out and has been a certified and active external counsellor since 2019.

nellehensblog.com

 

Contact

  • nelle@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 78 80 59
  • Personal appointments in the Brussels region

FRANÇAIS

Entretiens en néerlandais, anglais ou français

« J’aime faciliter l’autonomie tout en créant du lien, ce qui permet des échanges équilibrés.

Dans le cadre de l’initiative WeListen, je souhaite contribuer à proposer un espace permettant de se reconnecter intérieurement dans son environnement professionnel, et ce en écoutant et en partageant mon expertise. » - Nelle Hens

Nelle Hens est fascinée par le mouvement et la quiétude. Par son travail, elle vise à faciliter une stabilité dynamique. Elle le fait dans son rôle de danseuse, chorégraphe, instructrice de yoga et personne de confiance. Quelle que soit la forme que prennent ses pratiques, celles-ci reposent toujours sur le principe ONT MOET* et évoluent dans la continuité en étant à l’écoute de ce qui nous anime. Nelle pratique le yoga au quotidien, ce qui l’encourage à bouger depuis l’intérieur et à évoluer plus habilement dans le monde.

 * Le principe ONT MOET est une invitation à ne pas ressentir d’obligations dans la rencontre avec soi.

Nelle est active dans le secteur culturel depuis 2006 et a dansé dans le cadre de représentations notamment pour Trisha Brown, Jan Fabre, Tom Struyf et Jan Martens. En 2018, elle a initié ONT MOET, qui est à la fois une pratique artistique et une collaboration, qui lui permet d’entrer en dialogue avec des secteurs non artistiques.

Nelle a étudié la danse au Conservatoire d’Anvers (Artesis, 2003-2006) et à la Salzburg Experimental Academy of Dance (2009-2011). Elle a ensuite suivi la Formation de communication Thomas Gordon (2016), la Vijñāna Yoga Teacher Training (2017-2019), ainsi que la Masterclass Dienend Leidinggeven (2019).

Parmi l’offre du Sociaal Fonds voor Podiumkunsten, Nelle a suivi des ateliers tels que « Intimacy on stage » et « La gestion préventive du stress et du burn-out ». Elle est, en outre, certifiée et active comme personne de confiance externe depuis 2019.

nellehensblog.com

 

Contact 

  • nelle@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 78 80 59
  • Entretiens personnels dans la région de Bruxelles

Eva

Het persoonlijke is onlosmakelijk verbonden met het organisatielevel, en de organisatie is onlosmakelijk verbonden met de samenleving en de planeet. Alles is verbonden.

Eva werkte een kleine twintig jaar in het kunstenveld als organisator en coach voor kunstenaars. Sinds 2017 is ze onafhankelijk aan de slag als maker, interviewer en facilitator. Veranderingsprocessen begeleiden is voor haar een grote passie. En alles begint daarbij met het aandachtig luisteren naar mensen.

Sinds juni 2021 is ze een luisterend oor voor WeListen.

Eva is ervan overtuigd dat je verhaal kunnen doen in een omgeving van confidentialiteit, neutraliteit en zachtheid een krachtig begin van transformatie kan zijn. Een moment om te trachten het bos door de bomen te zien, de hoofd- van de bijzaken te onderscheiden zodat vervolgens vervolgstappen helder worden. Ze onderzoekt met jou wat voor jou de weg vooruit kan zijn. 

Als jongeling behaalde Eva een bachelor in de Psychologie en studeerde ze daarna af in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen. Doorheen haar jaren in de kunsten liep ze parallel ook een intensief pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling. 

 

contact
eva@podiumkunsten.be
+32 (0) 497 52 88 05


ENGLISH

The personal is intertwined with the organisational level, and the organisation is inseparable from society and the planet. Everything is connected.

Eva worked for almost twenty years in the arts field as an organiser and coach for artists. Since 2017 she has been working independently as a maker, interviewer and facilitator. Guiding change processes is a great passion for her. And everything starts with listening attentively to people.

Since June 2021 she has been a 'listener' for WeListen.

Eva is convinced that being able to tell your story in an environment of confidentiality, neutrality and softness can be a powerful start of transformation. A moment to try to see the wood for the trees, to distinguish the main issues from the side issues so that subsequent steps become clear. She explores with you what the way forward might be for you. 

As a youngster Eva obtained a bachelor's degree in Psychology and then graduated in Comparative Cultural Studies. Throughout her years in the arts, she also walked an intensive path of personal and spiritual development. 

 

contact
eva@podiumkunsten.be
+32 (0) 497 52 88 05


FRANCAIS

Le niveau personnel est fortement lié au niveau organisationnel, et l'organisation est inextricablement liée à la société et à la planète. Tout est connecté.

Eva a travaillé pendant près de vingt ans dans le domaine artistique en tant qu'organisatrice et coach d'artistes. Depuis 2017, elle travaille de manière indépendante en tant que créatrice, intervieweuse et animatrice. L'accompagnement des processus de changement est une grande passion pour elle. Et tout commence par une écoute attentive des gens.

Depuis juin 2021, elle est auditeur pour WeListen.

Eva est convaincue que le fait de pouvoir raconter son histoire dans un environnement de confidentialité, de neutralité et de douceur peut constituer un puissant début de transformation. Un moment pour essayer de voir le bois pour les arbres, pour distinguer les questions principales des questions secondaires afin que les étapes suivantes deviennent claires. Elle explore avec vous la voie à suivre pour vous. 

Dans sa jeunesse, Eva a obtenu une licence en psychologie, puis un diplôme en études culturelles comparées. Tout au long de ses années dans le domaine artistique, elle a également suivi un parcours intensif de développement personnel et spirituel. 

 

contact
eva@podiumkunsten.be
+32 (0) 497 52 88 05

rudi

Na mijn middelbare school wilde ik dokter worden. Dus ging ik naar de universiteit. Maar tijdens het 2de jaar werd het me duidelijk dat ik daar een zwaar offer voor zou moeten plegen : het opgeven van een passie.

Die passie was muziek en ik had ze al heel vroeg in mijn leven mogen ontdekken. Ik volgde mijn hart, liet de geneeskunde achter me en ging studeren aan de Studio Herman Teirlinck. Daarna werkte ik 30 jaar als muzikant, componist en theatermaker. Het was een fijne tijd.

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en rond mijn 45ste begon er iets te knagen : wat heb je toen opgegeven Rudi? Hoe had je leven er uitgezien als je wel dokter was geworden? Terug geneeskunde gaan studeren was geen optie meer. Maar ik ben wel weer beginnen te studeren.

Ondertussen bleef ik muziek en theater maken. Mijn vaak jongere collega’s kwamen met hun knopen en levensvragen naar me. Daar moest ik niks voor doen, het gebeurde gewoon. Buiten mijn empathie en mijn eigen ervaring had ik hen weinig te bieden. Dus ging ik op zoek naar hoe ik daar een antwoord op kon bieden. Zo is coaching in mijn leven gekomen.

Mijn liefde voor de krijgskunsten bracht me uiteindelijk bij Zazen, Shiatsu en Qigong. Mijn honger naar ‘begrijpen en voelen’ leidde me naar NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).

Deze evolutie mondde uit in het moment dat ik besliste mijn carrière als uitvoerend muzikant af te ronden. Dat was niet moeilijk, dat voelde goed. Muziek spelen is opnieuw een liefhebberij. De vrijgekomen tijd en ruimte besteed ik nu aan componeren, coachen en trainen.

En zo is de cirkel rond.

 

contact
+32 (0) 495 40 12 30
rudi@podiumkunsten.be


ENGLISH

After secondary school, I wanted to become a doctor. So I went to university. But during the second year it became clear to me that I would have to make a heavy sacrifice for that: giving up a passion.

That passion was music and I had discovered it very early in life. I followed my heart, left medicine behind and started studying at the Studio Herman Teirlinck. Then I worked for 30 years as a musician, composer and theatre maker. It was a good time.

But blood was thicker than water and around my 45th birthday something began to gnaw at me: what did you give up then Rudi? What would your life have been like if you had become a doctor? Going back to study medicine was no longer an option. But I did start studying again.

Meanwhile, I continued to make music and theatre. My often younger colleagues came to me with their problems and life questions. I didn't have to do anything, it just happened. Apart from my empathy and my own experience, I had little to offer them. So I started looking for an answer to them. That is how coaching came into my life.

My love for the martial arts eventually led me to Zazen, Shiatsu and Qigong. My hunger for 'understanding and feeling' led me to NLP (Neuro Linguistic Programming).

This evolution culminated in the moment when I decided to end my career as a performing musician. That was not difficult, it felt good. Playing music is a hobby again. I now devote the time and space freed up to composing, coaching and training.

And so the circle is complete.

 

contact
+32 (0) 495 40 12 30
rudi@podiumkunsten.be


FRANCAIS

Après l'école secondaire, je voulais devenir médecin. Je suis donc allé à l'université. Mais au cours de la deuxième année, il m'est apparu clairement que je devais faire un lourd sacrifice pour cela : renoncer à une passion.

Cette passion était la musique et je l'avais découverte très tôt dans la vie. J'ai suivi mon cœur, laissé la médecine derrière moi et commencé à étudier au Studio Herman Teirlinck. J'ai ensuite travaillé pendant 30 ans en tant que musicien, compositeur et créateur de théâtre. C'était un bon moment.

Mais le sang est plus épais que l'eau et, vers mon 45e anniversaire, quelque chose a commencé à me ronger : à quoi as-tu renoncé alors, Rudi ? A quoi aurait ressemblé votre vie si vous étiez devenu médecin ? Retourner étudier la médecine n'était plus une option. Mais j'ai recommencé à étudier.

Entre-temps, j'ai continué à faire de la musique et du théâtre. Mes collègues, souvent plus jeunes, venaient me voir avec leurs problèmes et leurs questions de vie. Je n'ai rien eu à faire, c'est juste arrivé. En dehors de mon empathie et de ma propre expérience, je n'avais pas grand-chose à leur offrir. J'ai donc commencé à chercher une réponse à ces questions. C'est ainsi que le coaching est entré dans ma vie.

Mon amour pour les arts martiaux m'a finalement conduit à Zazen, Shiatsu et Qigong. Ma soif de "comprendre et de sentir" m'a conduit à la PNL (programmation neurolinguistique).

Cette évolution a culminé au moment où j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de musicien interprète. Ce n'était pas difficile, ça faisait du bien. Jouer de la musique est redevenu un hobby. Je consacre désormais le temps et l'espace libérés à la composition, au coaching et à la formation.

Et ainsi la boucle est bouclée.

contact
+32 (0) 495 40 12 30
rudi@podiumkunsten.be

 

 


ENGLISH

If you are having a hard time, book a chat with Nelle, Nathalie, Eva or Rudi.

Our colleagues are here to listen to you if you are not feeling well in your work environment, suffer from stress, are involved in a conflict or situation or trangressive behaviour or need to reconnect with yourself or your workplace, ...

They will have a listening ear, a source of information and advice and if necessary they can refer you on.

Are you professionally active in the performing arts and music sector? Our team is here for a conversation free of charge.

Just telephone or email. You agree further – by telephone, online or in real life (meetings are possible Antwerp, Gent & Brussels region)

You can be sure of complete confidentiality.
 

Nelle Hens
nelle@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 78 80 59
Personal appointments in Brussels region
Speaks Dutch / English / French

Nathalie Douxfils
nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0)497 52 29 32
Personal appointments in the region of Antwerp and Brussels (@Podiumkunsten)
Speaks Dutch / English / French

Eva De Groote
eva@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 52 88 05
Personal appointments in Gent
Speaks Dutch / English

Rudi Genbrugge
rudi@podiumkunsten.be, +32 (0) 495 40 12 30
Personal appointments in Voorkempen - Nijlen & Gent noord - Sleidinge
Speaks Dutch / English / French

 

 


FRANÇAIS

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez planifier un entretien avec Nelle, Nathalie, Eva ou Rudi.

Nos collègues vous offrent un lieu d'écoute si vous éprouvez des difficultés sur le plan psychique, si vous ne vous sentez pas bien au travail, si vous souffrez de stress, si vous êtes impliqué dans un conflit ou une situation ou un comportement trangressif ou si vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même ou avec votre lieu de travail, ...

Une conversation, un moment d'écoute, elles vous informent, vous conseillent et peuvent, au besoin, vous rediriger vers des d'autres professionnels specialisés.

Vous êtes actif dans le secteur professionnel des arts de la scène et de la musique? Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à une personne de notre équipe gratuitement.

Vous pouvez les joindre par téléphone ou par e-mail. Vous convenez ensemble d’un entretien, que ce soit par téléphone, en ligne ou en présentiel (pour l’instant, dans la région d’Anvers, Gand ou à Bruxelles).

Vous pouvez, bien entendu, compter sur leur discrétion absolue.
 

Nelle Hens
nelle@podiumkunsten.be, +32 (0)497/78 80 59
Entretiens personnels, région de Bruxelles
Entretiens en néerlandais / anglais / français

Nathalie Douxfils
nathalie@podiumkunsten.be, +32 (0)497/52 29 32
Entretiens personnels dans la région d’Anvers et à Bruxelles (podiumkunsten)
Entretiens en néerlandais / anglais / français

Eva De Groote
eva@podiumkunsten.be, +32 (0) 497 52 88 05
Entretiens personnels dans la région de Gand
Entretiens en néerlandais / anglais

Rudi Genbrugge
rudi@podiumkunsten.be, +32 (0) 495 40 12 30
Entretiens personnels Voorkempen - Nijlen & Gent noord - Slijdinge
Entretiens en néerlandais / anglais / français

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in