• veiligheid & welzijn

basisopleiding vertrouwenspersoon - voorjaar 2024

Hier vind je meer info over de rol van een vertrouwenspersoon. 

De opleiding bestaat uit 4 modules, gespreid over 5 dagen.

  • Module 1 en 2 spitsen zich toe op het algemeen en vernieuwd wettelijk kader waarin een vertrouwenspersoon functioneert. Er wordt kennisgemaakt met de ruimere psycho-sociale risico's, de vernieuwde interne en externe procedure en de verschillende aspecten van de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon in dit wetgevend kader.
  • In module 3 staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofdzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.
  • In module 4 ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties (gesprek met een derde, bemiddeling, conflictbeheersing (o.a. model van Glasl), ondersteunende gesprekken bij stress en burnout, doorverwijzen, team- en organisatiemodellen).

opleidingskrediet I sectorale opleidingspremies

voor werknemers van paritair comité 304 wordt het volledig bedrag gefinancierd vanuit het VIA voor de kunsten; op die manier is deelname gratis, en kan je je volledig opleidingskrediet (600€) nog inzetten voor andere opleidingen

heb je nog vragen? opleiding@podiumkunsten.be

Najaarseditie in Gent

Deze basisopleiding wordt ook georganiseerd in het najaar van 2024. Klik hieronder voor meer info.

Bekijk de data

Onze partner(s)

IDEWE

IDEWE is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. Met medisch toezicht en risicobeheersing helpt IDEWE werkgevers en werknemers aan een veilige en gezonde werkomgeving.

www.idewe.be

reservelijst

opleiding

locatie

Beursschouwburg - vergaderzaal

Auguste Ortsstraat 20-28

Routebeschrijving

organisatie

Sociaal Fonds Podiumkunsten

partners

IDEWE


prijs € 750,00

inschrijven

Deze opleiding is volzet. Je kan wel nog inschrijven op de reservelijst; wij geven je een seintje als er iemand annuleert. Bovendien houden we je op de hoogte als we een nieuwe sessie van deze opleiding plannen.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in