next_stage

Het aanbod voor 2024 komt binnenkort online, we schakelen daarbij over naar een modulair traject. Lees hieronder de info van 2023-2024.

In februari 2023 zijn we een begeleidingstraject opgestart om in groep te werken aan de digitale maturiteit binnen de organisatie. Veel organisaties uit de sector lopen tegen hetzelfde aan. Daarom kiezen we bewust voor een begeleiding in groep. Je werkt samen met collega’s van andere organisaties, leert van elkaars noden en behoeftes en bouwt een sterk lerend netwerk uit waarop je ook in de toekomst kan terugvallen.

animatie afbeelding van een digitaal theater

Geloof je in de kansen van digitale transformatie? Erken je dat er nog veel winst te behalen valt in de interne werking van je organisatie? Heb je daarbij nood aan meer efficiëntie? Dan is next_stage iets voor jouw organisatie.

Tijdens een aantal thematische sessies en intervisiemomenten ga je op zoek naar wat nodig is voor jouw organisatie. Focus van dit traject ligt op het bepalen van jouw digitale strategie om van daaruit werkprocessen aan te pakken. Vanuit intern (efficiëntie) en extern (effectiviteit) perspectief. Een digitale geautomatiseerde structuur zorgt immers voor meer ruimte en tijd. Daar profiteert de artistieke werking van je organisatie mee van, ook al vormt dit aspect geen onderdeel van het traject.

twee personen houden een grote cursor vast

Op het einde van het traject werk je toe naar een concreet digitaal plan met bijhorende uitgewerkte acties die het mogelijk maken om vlotter en beter te kunnen (samen)werken dan nu al het geval is. Het laat je als organisatie ook toe om beter in te spelen op de praktische behoeftes en wensen van je bezoekers.

Investering in tijd en engagement, financiering vanuit VIA akkoord

Dit traject wordt gefinancierd vanuit het VIA akkoord. Je hoeft voor de eerste editie dus niets te betalen als organisatie, mits je je engageert om de nodige tijd vrij te maken, sessies voorbereidt en het gekozen traject ook volledig afrondt. next_stage is bedoeld is voor organisaties uit pc 304 die subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid.

Per deelnemende organisatie verwachten we minstens een leidinggevende rond de tafel, maar idealiter neem je met 2 collega’s deel.

Programma

next_stage bestaat uit thematische doe-dagen waar we een stuk theorie geven, maar vooral in groep concreet werken rond inzichten en methodieken, met werkfiches, actiefiches en templates. Daarnaast zijn er ook intervisiemomenten. Partner in het traject is Digiraf.

next_stage start met een online digiscan, om de noden van jouw organisatie te detecteren. Deze vragenlijst wordt ingevuld door verschillende medewerkers binnen de organisatie (uitvoerend, management, bestuur).

Samen met de leidinggevenden/ beslissingsnemers gaan we in gesprek over de scan, stellen verdiepende vragen en toetsen af waar je staat op de digitale maturiteitsladder. Dit biedt een nulmeting en hiermee kunnen we jouw organisatie koppelen aan andere organisaties in een gelijkaardige fase.

Start van collectief begeleidingstraject waarbij je in groep werkt aan een digitaal kompas voor jouw organisatie.

20 april 2023 - digitaal toekomstbeeld: visie bepalen vanuit organisatie en bezoeker

11 mei 2023 - digitale strategie: doelen en succesindicatoren definiëren (hoe organiseren we ons, welke processen moeten efficiënter, welke bezoekersnoden willen we verbeteren, … ) 

25 mei 2023 - coachingsessietiming: donderdag 25 mei

22 juni 2023 - roadmap: operationele mijlpalen vastleggen om strategie uit te voeren op middellange termijn

7 september 2023 - coachingsessie

21 september - actieplan: roadmap in detail uitwerken voor komende periode

12 oktober 2023 - procesanalyse: interne en externe processen analyseren (welke actie onderneemt bezoeker, wat ziet die, wat doen medewerkers, welk systeem wordt er gebruikt, …)

26 oktober 2023 - werkdag met coaching

16 november 2023 - requirements en prioriteiten: user stories uitschrijven (als <gebruiker> wil ik <doel> zodat ik <dit voordeel ontvang>) + MoSCoW-methode

21 december 2023 - werkdag met coaching

1 februari 2024 - architectuur & tool zoeken

22 februari 2024 - case presenteren

Focus van dit traject ligt op het bepalen van jouw digitale strategie om van daaruit werkprocessen te optimaliseren. Vanuit intern (efficiëntie) en extern (effectiviteit) perspectief. Een digitale geautomatiseerde structuur zorgt immers voor meer ruimte en tijd. We leggen samen een fundament voor een digitale cultuur binnen jouw organisatie.

Schrijf je in

In mei '24 openen de inschrijvingen voor de nieuwe editie. Interesse? Neem dan alvast contact met ons op. Twijfel je of jouw organisatie al klaar is voor een digitale strategie of wil je graag meer info over het traject? 

contacteer collega Sam, sam@podiumkunsten.be, 0469 10 17 94

 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in