persoon met groen boekje op schoot

heb je 10 dagen gewerkt in onze sector als tijdelijke werknemer? Dan geniet je vanaf 1 januari 600 euro opleidingskrediet.

Alle tijdelijke werknemers die minstens 10 dagen gewerkt hebben in 2019 of 2020 hebben vanaf 1 januari 2021 recht op een opleidingskrediet van € 600 per jaar. 

De aard van de job speelt geen rol, zolang je in dat jaar maar rechtstreeks in dienst was van een werkgever in paritair comité 304.   

Voorheen moest je effectief een contract hebben lopen tijdens de opleiding. Dat is niet langer nodig. Meer zelfs: mocht je op het moment van de opleiding geen uitkeringen genieten, betalen wij je een loon en dat tot maximum vijf opleidingsdagen per jaar. 

wat kan je met de premie doen?

Je kan de premie spenderen aan opleidingen die in functie staan van je professionele ontwikkeling. Dat kunnen opleidingen zijn die wij zelf organiseren. De kostprijs wordt dan automatisch verrekend met jouw krediet, waardoor je meestal niets meer zelf moet betalen.  Maar het kan ook een opleiding zijn die je elders volgt. 

Gaat het om een opleiding die we niet zelf organiseren, vragen we om het op voorhand aan te vragen. Dan controleren we meteen of je voldoende dagen gewerkt hebt en of de opleiding in aanmerking komt voor terugbetalig.   Wij vragen om de opleiding eerst zelf te betalen. Zodra je ons een aanwezigheidsattest en factuur hebt bezorgd, zorgen wij voor terugbetaling.

Denk aan:

  • artistieke ontwikkeling: masterclasses, inspiratiesessies, … 
  • welzijn: omgaan met stress of podiumangst, ergonomisch werken, ..., 
  • organiseren: zelfprofilering, hoe sociale media optimaal gebruiken, digitale verdienmodellen, onderhandelingstechnieken, …  
  • software: hoe begin ik een podcast, licht- of geluidssoftware, … 

hoe lang en bij welke organisatie moet ik hebben gewerkt?

Het gaat dus om 10 werkdagen. Dit mag bij verschillende organisaties. De dagen moeten elkaar niet opvolgen. Het maakt niet uit hoe lang je werkdag duurde (liefst niet te lang natuurlijk)

Je werkdag moet gebeuren in rechtstreeks dienstverband bij de opdrachtgever/werkgever. Uitzendarbeid, opdrachten als zelfstandige of betaald met een KVR komen dus niet in aanmerking. 

Het gaat strikt over organisaties uit paritair comité 304 in het Nederlandstalig taalgebied. Dit zijn organisaties uit de podiumkunsten- en muzieksector, zoals theater- of dansgezelschappen, orkesten, productiehuizen, concertgebouwen, kunsthuizen, festivals, boekingskantoren … Ze zijn actief binnen de disciplines muziek, dans, theater, circus en kunsten die live worden gebracht. 

Instellingen of organisaties die hier niet onder vallen zijn: (kunst)onderwijs, de meeste cultuurcentra, de socio-culturele sector, derdebetalers zoals Smart, uitzendkantoren, …  

Als je twijfelt, kan je altijd vragen bij ons of bij jouw opdrachtgever of je in aanmerking komt.  

waarom deze aanpassing?

De sociale partners  willen werkgevers in onze sector stimuleren om tijdelijke medewerkers rechtstreeks in dienst te nemen, zodat ze optimaal kunnen genieten van sectorale voordelen zoals een eindejaarspremie, een syndicale premie (beide enkel bij gesubsidieerde werkgevers) en een aanvullend pensioen. 

Vanaf 1 januari 2021 komt daar nu ook een opleidingskrediet bij van € 600 per jaar bij.  Werknemers met langer lopende contracten kenden dit systeem al, maar vanaf 1 januari wordt het ook opengesteld voor tijdelijke medewerkers.    

meer info

Voor opleidingen uit ons eigen aanbod schrijf je je gewoon in via onze website. Aanvragen voor terugbetaling van opleidingen bij anderen kan je vanaf nu indienen via opleidingspremies@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in