• leiding gevend
 • artistiek

artistiek directeur

Brugge

voltijds


organisatie

Concertgebouw Brugge

online sinds

04/04/2024

type

tijdelijk contract

indiensttreding

zo snel als mogelijk

reageren tot en met

03/05/2024

over de organisatie

‘Het Concertgebouw laat kunst groeien en een rol spelen in ieders leven.’
Concertgebouw Brugge is een internationaal kunstenhuis voor muziek, hedendaagse dans en klankkunst. De inspirerende architectuur biedt ook ruimte voor beeldende kunst, literatuur, fotografie en film. Het Concertgebouw verwelkomt als open huis een diversiteit aan kunstenaars, publiek en partners uit binnen- en buitenland en is met zijn werking ook op andere plekken in de stad actief. Door in te zetten op creatie, creativiteit en interactie met kunstenaars in elke fase van hun loopbaan wil het Concertgebouw vernieuwende impulsen geven aan de kunsten en een verscheiden publiek raken, betrekken en helpen ontdekken. Concertgebouw Brugge geeft zo een internationale uitstraling aan de stad Brugge en aan Vlaanderen.

www.concertgebouw.be/

over de functie

Om de artistieke ambities van de Vlaamse Kunstinstelling Concertgebouw Brugge blijvend vorm te geven zijn we op zoek naar een Artistiek Directeur.

Over de functie, het artistiek beleid en programma:
Als artistiek directeur ben je verantwoordelijk voor het artistiek beleid, de artistieke programmering en het artistiek budget. Je rapporteert aan de algemeen directeur.

In deze functie ontwikkel je samen met het artistiek team en in collegiaal overleg met de algemeen directeur de artistieke visie en strategie van het Concertgebouw.
Het artistiek beleid dient te worden uitgewerkt rekening houdend met de criteria die gelden voor een Vlaamse Kunstinstelling, zoals opgenomen in het Kunstendecreet en verder bepaald in de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en de samenwerkingsovereenkomsten met andere subsidiërende overheden.
Concertgebouw Brugge bouwt een werking uit rond de vijf artistieke functies, waarbij door de context de meeste aandacht gaat naar de functies presentatie en participatie. In bijlage vind je de samenvatting van de artistieke ambities uit de beheersovereenkomst en het beleidsplan per artistieke functie.

Als artistiek directeur zet je het artistiek beleid om in meerjarenplannen en een seizoensprogramma. Je bewaakt de kwaliteit en doelstellingen van het artistiek beleid en stelt een boeiend en veelzijdig seizoensprogramma samen vanuit de missie en visie van het Concertgebouw. Vanuit jouw stevige kennis van muziek, je knowhow, affiniteit met en liefde voor hedendaagse dans en klankkunst en je neus voor creativiteit en vernieuwing geef je jonge en gevestigde binnen- en buitenlandse artiesten vleugels. Je gelooft in de meerwaarde van samenwerken, waarbij partners elkaar versterken op diverse niveaus binnen de culturele en belendende sectoren in binnen- en buitenland. Je programmeert en realiseert projecten die de door het Concertgebouw beoogde publieksverbreding, - verjonging en -vernieuwing mogelijk maken, met specifiek oog ook voor doelgroepen die nu nog minder goed bereikt worden. De kwaliteit en samenstelling van het artistiek programma moet voldoende publieks- en andere eigen inkomsten genereren en garant kunnen staan voor een noodzakelijke groei in financiering.
Het artistiek programma moet realiseerbaar zijn binnen de vooropgestelde financiële en organisatorische mogelijkheden, en dit ook in combinatie met een bloeiende ‘Concertgebouw Events’-werking, die integraal deel uitmaakt van de kalender en het businessmodel van het Concertgebouw.
Je hebt oog voor de lokale verankering van het Concertgebouw in de stad en de verbinding met de stadspartners. In het kader van de internationale relevantie van het Concertgebouw bouw je verder aan een (inter)nationaal netwerk en versterkende samenwerkingen. Je bouwt i.s.m. de danscoördinator en Brugse partners aan de ambities rond ‘Dans in Brugge’.
Je toetst je artistieke plannen periodiek af met het artistiek comité en stelt de artistieke plannen persoonlijk voor aan het bestuur. Je implementeert de goedgekeurde plannen samen met het Concertgebouwteam en de vele partners.

Over de plek in de organisatie:
Het Concertgebouwteam bestaat uit een gedreven team van 68 vaste medewerkers en honderden interims, freelancers en vrijwilligers.
Je bent verantwoordelijk voor en geeft leiding aan het artistiek team (10-tal personen), waarbij volgende functies rechtstreeks aan jou rapporteren:

 • Artistiek coördinatoren (2 voor muziek, 1 danscoördinator en een parttime expo-coördinator)
 • Coördinator Participatie (en een team van 2 personen)
 • Coördinator Artistieke planning en productie (die op zijn beurt leiding geeft aan productieleiders voor de realisatie van de artistieke projecten)
 • Je kan rekenen op een artistiek assistent en de ondersteuning van de directie-assistente.

Je rapporteert aan de algemeen directeur, met wie je het directieteam vormt.

De beheersovereenkomst tussen het Concertgebouw en de Vlaamse Gemeenschap voorziet dat de functie van artistiek directeur via een mandaatfunctie van zes jaar verloopt. Dit mandaat kan, mits positieve evaluatie, eenmalig worden verlengd voor maximaal zes jaar.

profiel kandidaat

Kerncompetenties:

 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je werkt en denkt proactief, flexibel en oplossingsgericht.
 • Je werkt goed en graag samen in alle openheid.
 • Je streeft steeds kwaliteit na.

Functiegerelateerde competenties:

 • Je hebt relevante kennis en expertise m.b.t. podiumkunsten (muziek, dans, klankkunst), participatie en kunsteducatie.
 • Je hebt een stevig (inter)nationaal en lokaal netwerk of bent bereid dit op korte termijn verder uit te bouwen.
 • Je kan een kwalitatief hoogstaande artistieke visie op lange termijn uitwerken en implementeren binnen de vooropgestelde financiële en organisatorische mogelijkheden, rekening houdend met de maatschappelijke evoluties en een groot en divers publieksbereik.
 • Je bent creatief en denkt out-of-the-box rond kunstvormen en -tradities.
 • Je hebt een hart voor kunst en cultuur en spreekt de taal van artiesten en makers.
 • Je combineert een artistiek-inhoudelijke visie met een solide zakelijke kennis die toelaat om een gezond financieel artistiek beleid te voeren.
 • Als natuurlijke teamcoach beoog je talentontwikkeling en groei van de mensen in je team.
 • Als sterke communicator en verbinder weet je zowel intern als extern inspirerende samenwerkingen tot stand te brengen.
 • Je bent integer en loyaal met het oog op duurzame partnerships met wederzijdse meerwaarde.
 • Je werkt planmatig en bent goed georganiseerd.
 • Je bent meertalig (vlotte kennis van het Engels en Nederlands noodzakelijk).
 • Je hebt een vlotte pen en kan goed om met IT-tools en digitalisering.
 • Je omarmt het maatschappelijk verantwoord ondernemen van het Concertgebouw en de diversiteit in onze maatschappij en je geeft deze ook een plaats in het artistiek programma en het beoogde publieksbereik.
 • Je bent bereid om flexibele uren te werken en frequent ’s avonds en in het weekend bij de events aanwezig te zijn.
 • Je bent enthousiast om je in Brugge te engageren én internationaal te reizen (prospectie, congressen, internationale contacten en netwerken).

aanbod

 • ruimte om als artistiek inspirator het artistiek beleid en de programmering vorm te geven volgens de ambities en het profiel van het Concertgebouw en dit in een open en respectvolle werksfeer;
 • een organisatiecultuur waarbij vertrouwen, autonomie en samenwerking centraal staan;
 • een directiefunctie in een dynamische Vlaamse Kunstinstelling met een getalenteerd team van fijne collega’s in een werelderfgoedstad in verandering, die een rijke traditie heeft in en zich verder wil profileren op vlak van cultuur, muziek, hedendaagse dans en participatie:
 • een voltijds contract (38u) van bepaalde duur;
 • een competitief loon binnen de sector, inclusief maaltijdcheques, volwaardige eindejaarspremie, bedrijfswagen, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer;
 • een degelijke interne opleiding en mogelijkheden voor externe opleidingen en kennisuitbreiding;
 • uitgebreide mogelijkheden tot prospectie in binnen- en buitenland;
 • beoogde indiensttreding: in onderling overleg te bespreken – zo snel als mogelijk.

wijze van solliciteren

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Solliciteer dan snel, en voor 3 mei 2024
via https://concertgebouw.recruitee.com/o/artistiek-directeur-concertgebouw-brugge

Concertgebouw Brugge voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht hun leeftijd, gender, geaardheid, afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging en/of beperking. We moedigen alle kandidaten aan om te solliciteren.

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in