licht op podium

loon- en arbeidsvoorwaarden

rustdagen en overuren

Een normale wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur per week. Een normale werkdag telt 7,6 uren, pauzes niet meegerekend.

De realiteit in de podiumkunstensector vraagt vaak afwijkingen op deze regel. Die uitzonderingen zijn wettelijk vastgelegd en moeten worden vermeld in het arbeidsregelement van de organisatie. 

 

zondag en feestdag

 • zondag kan een werkdag zijn, maar moet worden gecompenseerd door een andere rustdag

 • feestdagen kunnen een werkdag zijn, maar moeten worden gecompenseerd door een andere rustdag

 • feestdagen die op een normale rustdag vallen, worden gecompenseerd op een andere dag

 

overuren

 • je overuren moeten in principe zijn opgenomen als het nieuwe seizoen begint. Sommige organisaties werken per kalenderjaar.

 • het maximum opgespaarde overuren mag niet meer dan 78 uren zijn tijdens de eerste drie maanden van het seizoen en nooit meer dan 91 uren voor de rest van het seizoen.

 • als men bij het aflopen van een contract nog overuren heeft, dienen deze te worden uitbetaald.

 

artistieke, technisch-artistieke werknemers en chauffeurs

 • voor artistieke, technisch-artistieke werknemers en chauffeurs zijn er uitzonderlijke bepalingen vastgelegd:

  • zij mogen maximaal 10 opeenvolgende dagen werken in periodes van repetities of reisvoorstellingen 

  • zij mogen meer uren per dag presteren, namelijk 12 uren bij generale repetities, festivals, voorstellingen of receptieve programmatie of 10 uren op andere werkdag. Indien er meer dan 10u per dag wordt gewerkt, moet er overloon van 75% of inhaalrust a ratio van 75% per uur extra worden toegekend.

  • zij mogen meer uren per week presteren, namelijk 84 uren bij generale repetities, festivals of reisvoorstellingen of 60 uren op een gewone werkweek.

  • zij mogen afwijken van de nachtrust, maar er moet minstens 8 uur rust zijn voor zij aan de volgende werkdag kunnen beginnen

 • je moet met je werkgever afspraken maken hoe je werkuren geteld zullen worden bij reisvoorstellingen. 

 

andere werknemers

 • voor andere werknemers geldt

  • de normale arbeidsduur per dag van 7,6 uur.

  • op seizoensbasis moet de gemiddelde arbeidsduur per week 38u zijn. 

  • bij overwerk worden er compensatiedagen voorzien.

  • je moet met je werkgever afspraken maken hoe je werkuren geteld zullen worden bij reisvoorstellingen. 

 

bron: cao 19/12/2016: geco√∂rdineerde versie: 138114 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in