vakbondspremie

vakbondspremie

Wanneer ontvang je een vakbondspremie?

Met het Vlaams Intersectoraal Akkoord werd een vakbonds- of syndicale premie ingevoerd. Werknemers die in dienst zijn bij een gesubsidieerde organisatie in pc 304 én die lid zijn van een vakbond hebben recht op een vakbondspremie, een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

Wij versturen de aanvraagformulieren hiervoor in de loop van de maand september. Daarmee kan je je aanvraag indienen bij jouw vakbond, die zelf zorgt voor de uitbetaling. In 2021 bedroeg de premie 60 euro.

Dit zijn de contactgegevens per vakbond.

Voor ACOD Cultuur

  • email naar sofie.haesaerts@acod.be (Sofie Haesaerts)
  • per post naar:  ACOD Cultuur tav Sofie Haesaerts - Fontainasplein 9-11 - 1000 Brussel

Voor BBTK/SETCa

Voor ACV Puls

  • email naar cultuur.acv-puls@acv-csc.be (Ingrid Janssen)
  • per post naar: ACV Puls tav Ingrid Janssen - Sudermanstraat 5 - 2000 Antwerpen
  • je ACV dienstencentrum of ACV Puls-kantoor (cultuurvakbond.be/contact)

Voor ACLVB/CGSLB

 

Is jouw aanvraagformulier verloren gegaan? 
Contacteer onze collega: 
Marjolein Ools (administratie)
via@podiumkunsten.be

 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in