licht op podium

loon- en arbeidsvoorwaarden

vakantie

Op hoeveel dagen vakantie heb je recht?

Zoals in alle sectoren hangt het aantal vakantiedagen af van het aantal dagen dat je hebt gewerkt in het voorafgaande jaar. Heb je vorig jaar bijvoorbeeld het hele jaar voltijds gewerkt, heb je dit jaar recht op 20 dagen vakantie.

Verder heb je recht op 10 wettelijke feestdagen. Feestdagen die op een zondag vallen of op een andere weekdag waarop er normaal gezien niet gewerkt wordt in jouw organisatie, kunnen opgenomen worden op een andere dag. De werkgever moet voor 15 december van het voorafgaande jaar bekend maken wanneer die vervangende feestdagen zullen vallen.    

Als je een artistiek of artistiek-technisch beroep uitoefent met flexibele arbeidstijden

  • heb je naast je wettelijke vakantie recht op 10 dagen extra per jaar. Indien je in een zesdagenweek werkt, zijn dit er 12.

  • deze extra vakantiedagen zijn in verhouding tot de duur van je arbeidsovereenkomst en worden opgebouwd in het vakantiejaar (en dus niet gebaseerd op het voorgaande jaar). 

  • de extra vakantie mag worden verminderd tot één week in overleg met je werkgever, als er een eindejaarspremie van een volledige maand wordt voorzien.

  • als de extra vakantiedagen niet worden opgenomen voor het einde van het contract, voorziet de werkgever een premie ter compensatie.

  • deze regeling geldt enkel voor contracten langer dan 4 maandenAls er in een organisatie collectief vakantie wordt genomen, moet de periode waarin deze vakantie valt in principe voor 15 december van het voorafgaande jaar bekend worden gemaakt.

 

bron: cao 19/12/2016: gecoördineerde versie: 138114 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in