• veiligheid & welzijn
 • technisch-artistiek

technische communicatie voor niet-technici

Bedoeling van deze opleiding is om de communicatie tussen 'niet-technici' (diverse profielen) en technici betrokken bij een voorstelling te optimaliseren. Het uitgangspunt is een voorstelling in een gemiddeld cultuurhuis, maar waar nuttig wordt ook ingegaan op het werken op locatie. Deze basiscursus dus kan een meerwaarde zijn voor medewerkers van zowel productieve als receptieve organisaties.

Programma

Na een korte introductie rond communicatieprocessen met technici worden aan de hand van een technische fiche de basiswoordenschat, de verschillende documentatievormen, de wederzijdse verwachtingen en mogelijke problemen in de verschillende domeinen overlopen. Een technische fiche is immers het centrale document bij de communicatie tussen techniek en productie. Ze antwoordt op alle vragen die gesteld kunnen worden:

 • Hoe ziet de voorstelling er uit?
 • Wat zijn de technische vereisten?
 • Wat zijn de mogelijke problemen?
 • Hoe ziet de timing eruit?
 • Wie kan ik contacteren?
 • persoon schrijft in een notitieboekje
 • workshop met tafels verspreid door de ruimte
 • persoon kijkt aandachtig, maar weg van de camera
 • docent wijst naar een beamerscherm tijdens een workshop

Achtereenvolgens komen aan bod:

 • Het decor
 • De scene (inclusief verschillende theatervormen en opstellingen)
 • De trekkenwand
 • De afstopping (inclusief zichtlijnen)
 • De belichting
 • Projectie en video
 • Geluid
 • Intercom
 • Instrumenten
 • Kleedkamers
 • Catering
 • Werktijden
 • Veiligheid en brandveiligheid
 • Parkeerplaatsen
 • Uitzonderingen
 • Contactgegevens

Uiteraard wordt ook ingegaan op de bijlagen: het opstellingsplan, het trekkenplan, het lichtplan en de lichtlijst, de geluidslijst en de risicoanalyse.

De tweede dag worden een aantal inzichten getoetst aan de praktijk.

persoon lacht naar de camera

Over de trainer

Chris Van Goethem bouwde een jarenlange ervaring uit als podiumtechnicus, en is nog steeds freelance actief bij diverse producties in binnen- en buitenland. Verder breidde hij zijn domein uit met lesgeven en advies. Chris is onder andere lesgever bij de afdeling RITCS (EhB) en Sabbattini. Daarnaast is hij betrokken bij een aantal internationale projecten. Zijn specialisaties zijn belichting, productie en special effects.

Recht op opleidingskrediet

laatste plaatsen

opleiding

locatie

DE MAAN

Minderbroedersgang 3

2800 Mechelen

Routebeschrijving

organisatie

Sociaal Fonds Podiumkunsten


prijs € 170,00

Recht op opleidingskredietinschrijven

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in