Charlotte De Mey

in gesprek met Charlotte De Mey

Hoe kijkt loopbaancoach Charlotte naar ondernemerschap binnen de podiumkunsten? En wat zou ze willen aanraden aan mensen actief in de sector? Maak kennis met Charlotte De Mey, Inter.Mezzo coach.

Charlotte, wat is jouw achtergrond?

Die is veelzijdig, met één constante. Ik ben steeds op zoek naar en geïnteresseerd in de mens achter de dingen. Dat was zo tijdens mijn basisopleiding Kunstwetenschappen (UGent), de manama Marketing op de Vlerick Business School en gedurende het eerste deel van mijn loopbaan in de reclame en creatieve sector. Tot ik behoefte had aan meer zingeving en ik de mens bewust op de voorgrond plaatste en de materie naar de achtergrond verschoof.

Wat maakte dat je een switch gemaakt hebt in je loopbaan? 

Ik voelde niet meer waarom ik deed wat ik deed, voor wie ik het deed en welk verschil dat kon maken voor onze maatschappij. Ik had behoefte aan meer zingeving en vervulling. Dus volgden heel wat opleidingen in coaching (ontwikkelingsgericht coachen, NLP), training (professioneel trainer) en persoonlijke ontwikkeling (enneagram, talenten, emotionele intelligentie). En een opmerkelijk uitgebreide boekenkast, dat ook.

Hoe kijk jij naar ondernemerschap voor individuele podiumkunstenaars?

Er is een groot verwantschap tussen kunstenaars en ondernemers. Al wordt dit vaak niet erkend of speelt er zelfs weerstand. Beide vertrekken vanuit een gevoeligheid voor een bepaald thema en een sterk innerlijk kompas. Neem bijvoorbeeld het thema zee. De kunstenaar zal er een stuk rond componeren en de ondernemer zal een initiatief opzetten om de oceanen op te ruimen. 

Jammer genoeg leeft in sommige sectoren – waaronder ook de culturele sector – weerstand tegenover ondernemerschap. Men vindt het een vies woord en men kan zich er vaak niet mee identificeren. Terwijl veel kunstenaars net veel ondernemerskwaliteiten hebben. Het omarmen van het ondernemerschap vormt een eerste uitdaging. Vervolgens moet je er ten volle en met trots in gaan staan en zichtbaar zijn. En dan kom je bijna als vanzelf in beweging. 

Ondernemerschap is een keuze, een identiteit die je omarmt en vaardigheden die je moet aanleren. Ondernemerschap en kunstenaarschap werken dus als een heel krachtige tandem, vertrekkend van een gevoeligheid (passie) en aangestuurd door een sterk innerlijk kompas (visie).

De sector van de podiumkunsten en muziek is continu in verandering, dat vraagt veel flexibiliteit van de werknemers. Stress en onzekerheid gaan hier vaak mee gepaard. Wat zou je willen aanraden?

Heel veel. Er is veel nodig om hier op een gezonde manier mee om te gaan. Dat wordt onderschat want er wordt echt veel gevraagd van veel mensen op veel gebieden. En dat niet alleen sinds corona. We leven in een complexe samenleving waarin het niet altijd makkelijk navigeren is en waar hulp inschakelen vaak nog taboe is of als een teken van zwakte wordt gezien. 

De grootste uitdaging zie ik in het trouw zijn en blijven aan jezelf. Wie ben jij? Waar sta je voor? Wie wil je zijn? Wat wil je betekenen? Welk verschil wil je maken? Wat kan je? Wat heb je nodig om dit te kunnen?

Maar ook het aanvaarden van je mogelijkheden en je beperkingen is belangrijk voor je welzijn en geluk. De maakbare mens is half realiteit, half mythe. We maken immers ook deel uit van een geheel dat ons vormt. Die nederigheid vind ik ontzettend belangrijk.
Ik geloof heel erg in het inzicht krijgen in je eigen programmatie, de bijbehorende handleiding en het ontwikkelen van je zelfsturingsvaardigheden. Tot op een bepaald punt. Want er zijn grenzen. Maar zelfsturend zijn, zo goed en zo ver als je kan, is nodig. Zelfleiderschap dat leiderschap naar anderen mogelijk maakt, daar komen we al heel ver mee.

Wat vind je zelf zo fijn aan loopbaancoach zijn binnen Inter.Mezzo?

De mensen die ik coach en het vertrouwen dat ze me schenken om me toe te laten in hun wereld. Dat zorgt voor een heel bijzondere verbinding die verrijkend is voor beide. Dat ervaar ik keer op keer als een enorm voorrecht.

Het feit dat het vaak over gedreven, getalenteerde en gepassioneerde mensen gaat, maakt het alleen maar interessanter. En bovendien mag ik dan getuige zijn van hun ontwikkeling. Een ontwikkeling waarin ze waarde toevoegen aan zichzelf, hun inner circle, hun sector, hun publiek. Mooier wordt het niet als je daar mag van meegenieten.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in