Christa en Marjolein

hoe stemmen we ons opleidingsaanbod af op jou?

Collega’s Marjolein en Christa zijn verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod van Sociaal Fonds Podiumkunsten. Christa vertelt je graag alles over het hoe, wat en waarom van dit aanbod. Maak jij al gebruik van je 600€ opleidingskrediet per jaar?

Christa, heel wat organisaties en partners organiseren opleidingen. Waarom ook  Sociaal Fonds Podiumkunsten? 

Al van bij de start van Sociaal Fonds Podiumkunsten behoort opleiding en vorming  tot onze kerntaken. Een opleiding aangepast aan de noden van de podiumkunsten- en muzieksector, voor een groep collega’s die in dezelfde sector werken, dat is een meerwaarde in het opleidingslandschap. Het maakt de nieuwe kennis beter toepasbaar. En er is een fijne uitwisseling tussen deelnemers die in dezelfde sector werken. Het is dus niet alleen inhoudelijk relevant, maar we bieden meteen ook een belangrijke netwerkfunctie. 

Hoe stelt het Sociaal Fonds het aanbod samen? 

Doorheen de jaren is ons aanbod aanzienlijk uitgebreid. Waar we in de beginjaren echt basisopleidingen gaven zoals Word, Excel en technische opleidingen bieden we nu een heel gevarieerd aanbod aan. Die uitbreiding sluit eigenlijk helemaal aan bij onze eigen groei als organisatie. We zijn zelf inhoudelijk heel erg uitgebreid, en stemmen ons opleidingsaanbod af op de thema’s waar we op werken en waaraan nood is binnen de sector. 

We luisteren naar wat er leeft in de sector, zowel op formele als informele overlegmomenten, tijdens netwerkevenementen, opleidingen en contacten met organisaties. Op basis daarvan maken we een keuze. Na elke opleiding ontvangen deelnemers een evaluatievraag waarin ze suggesties  kunnen aangeven. Of we krijgen al wel eens rechtstreeks vragen, zoals recent bijvoorbeeld rond “omgaan met perfectionisme”. Dan gaan we op zoek of en hoe we dat kunnen organiseren. En ook de trainers pikken tijdens een opleiding noden en vragen op die ze met ons delen. Zo werd bijvoorbeeld “lastige gesprekken voeren” aan het aanbod toegevoegd, omdat trainer Joke voelde dat deelnemers van “faciliteren van groepen en teams” het daar moeilijk mee hadden. 

Dit jaar zijn er trouwens heel wat nieuwe opleidingen toegevoegd als resultaat van de bevraging werkbeleving die we in het voorjaar organiseerden. Zo zie je maar, we spelen zo kort mogelijk op de bal. 

Zit er een (lijn) focus? in het aanbod?

Als je het in grote lijnen zou samenvatten, kan je stellen dat wij ons vooral richten op soft HR, persoonlijke vaardigheden, veiligheid en welzijn, managementvaardigheden en technisch-artistieke opleidingen. 

En eigenlijk is het ook wel interessant om te zien dat de ene opleiding vaak leidt tot een andere. Neem bijvoorbeeld onze werking rond grensoverschrijdend gedrag. Hieruit ontstond  de basisopleiding vertrouwenspersoon. Na de basisopleiding volgde de supervisie. Zo’n vertrouwenspersoon heeft echter een heel andere rol dan een leidinggevende die geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag dus organiseerden we ook daar een workshop rond. Intussen ontwikkelden we een toolbox om om te gaan met grensoverschrijdend gedrag binnen een organisatie en in die toolbox is er sprake van een gedragscode. Voila, de nood aan een opleiding rond de ontwikkeling van een gedragscode was geboren.  

Springt Sociaal Fonds Podiumkunsten mee op de kar van online opleidingen?

Zeker! Collega Katrien is volop bezig met de ontwikkeling van een digitaal leerplatform. Daarmee kunnen we een ruimere doelgroep bereiken en spelen we nog beter in op de verschillende leerstijlen en -voorkeuren die iedereen heeft. Het digitaal leerplatform wordt volgend jaar verwacht. Daar kijken we alvast allemaal naar uit.  

Kan iedereen een opleiding volgen?

Onze opleidingen zijn in principe voor iedereen toegankelijk, maar medewerkers binnen PC304 kunnen hun sectoraal opleidingskrediet van € 600/jaar inzetten en op die manier gratis deelnemen. Ook flexwerkers die in één van de afgelopen 3 jaren minstens 10 dagen rechtstreeks tewerkgesteld waren binnen PC304 kunnen hiervan gebruik maken. 

Zoals ik al zei, bieden we een breed gamma aan zodat alle mogelijke functies hun gading vinden in ons aanbod. Van "stemtraining voor artiesten" over "lichtontwerp voor technici" tot "macht en privileges" voor iedereen die bezig is met een inclusief beleid. 

Heb je de indruk dat elke organisatie al voldoende gebruik maakt van de opleidingsmogelijkheden? 

De ene organisatie is er al meer mee bezig dan de andere. Vaak hangt het ook af van financiële middelen en de HR capaciteit. Om de drempel te verlagen, is er het opleidingskrediet. Elke medewerker binnen PC304 heeft een jaarlijks opleidingskrediet van 600€, met een plafond van 7.500€ per organisatie. Niet alleen voor ons aanbod, maar ook voor dat van externen. Basicly kan je het opleidingskrediet inzetten voor alle werkgerelateerde opleidingen. 

Het opleidingskrediet van 600€ is een stimulans, maar heeft niet als doel om alles te financieren. Voor grote en kleine organisaties geldt trouwens dezelfde limiet. Grote organisaties hebben vaak nog eigen middelen en meer HR capaciteiten om ook zelf in te staan voor een deel van hun opleidingstrajecten.

Sowieso wordt het steeds belangrijker om als organisatie een opleidingsplan te hebben. Uit onze bevraging werkbeleving bleek vaardigheidsbenutting een belangrijke voorwaarde voor medewerkers om zich goed te voelen op het werk. En het is ook een interessante troef om nieuwe medewerkers aan te trekken. In de war-on-talent kan de mogelijkheid om opleidingen te volgen een verschil maken. Kortom, een goed opleidingsplan helpt je om nieuwe medewerkers aan te trekken en huidige medewerkers goed te laten functioneren en tevreden te houden.

Hou er ook rekening mee dat de recente arbeidsdeal, organisaties met meer dan 20 VTE verplicht om jaarlijks een opleidingsplan te maken. Daarnaast genieten werknemers voortaan van een ruimer individueel opleidingsrecht. Vanaf minstens 20 VTE gaat het om 4 dagen per jaar voor een voltijdse in 2023 en 5 dagen per jaar vanaf 2024. We bekijken op dit moment hoe we onze organisaties hierbij kunnen ondersteunen in de toekomst. 

Kunnen organisaties ook intern een opleiding organiseren?

Absoluut. Naast de open opleidingen waar je als individu op kan inschrijven, organiseren we ook incompany trainingen. Dan boekt een organisatie een van onze opleidingen op maat voor (een deel van) hun ploeg. Het budget voor dit jaar is al opgebruikt, maar je kan nu een aanvraag doen voor volgend jaar bij collega Marjolein.

En je kan ook je locatie beschikbaar stellen voor onze opleidingen. Het is niet alleen fijn om bij collega’s over de vloer te komen. Het helpt ons ook de logistieke puzzel in te vullen en kosten te drukken zodat we het totale opleidingsbudget nog efficiënter kunnen inzetten.

Meer weten over het opleidingskrediet? Lees er alles over.

Vragen of suggesties over het opleidingsaanbod? Of heb je een suggestie voor een locatie? 
Contacteer Christa of Marjolein. opleiding@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in