meer dan de helft van de medewerkers stond in het tweede kwartaal van 2020 op tijdelijke werkloosheid

Grote impact van de lockdown op de tewerkstelling in de sector: kwart minder medewerkers aan de slag, meer dan de helft van de tewerkstelling zat in tijdelijke werkloosheid.

We hebben recent de gegevens van de RSZ ontvangen van het tweede kwartaal (1 april tem 30 juni) van 2020, de periode van de lockdownfase. Daarmee kunnen we de impact inschatten op de tewerkstelling in de sector (pc 304). Indien we deze periode vergelijken van dezelfde periode vorig jaar geeft dat volgende impact; 

- de globale tewerkstelling (medewerkers die met een contract aan de slag waren) daalde respectievelijk met 8,4% (voltijdse medewerkers) en met 3,89% (deeltijdse medewerkers). Binnen deze tewerkstelling is er echter een duidelijke verschuiving naar tijdelijke werkloosheid omwille van Corona. Deze bedroeg in dat kwartaal ongeveer 50% van de totale prestaties.  

- als we kijken naar de bruto loonmassa is er een gelijklopende daling van 54% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In absolute cijfers is dat om bij de 17 miljoen euro minder uitbetaalde brutolonen voor dat kwartaal. 

- als we tot slot kijken naar het aantal mensen dat onder contract lag, is er sprake van een daling van bijna 25% tov dezelfde periode in 2019. Bij kunstenaars en arbeiders bedraagt die daling respectievelijk 30,4% en 36,7%. Bij de bedienden 11,9%. Het aantal jobstudenten is in diezelfde periode ook gekelderd (-75/80%).  

We volgen deze gegevens in de komende maanden verder op, wanneer we onze jaarlijkse arbeidsmarktmonitor verder actualiseren. 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in