toenemende arbeidskrapte in de sector

We vangen al een tijdje signalen op dat er een toenemende arbeidskrapte is in de sector en dat jobs vaak niet ingevuld geraken. De sector, maar ook elke werkgever, heeft werk te doen om aan de aantrekkelijkheid van zijn jobs te werken, zoals de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast komt de podiumtechnicus naar alle waarschijnlijkheid terug op de officiële lijst van knelpuntberoepen in 2023.

We vangen al een tijdje signalen op dat er een toenemende arbeidskrapte is in de sector en dat jobs vaak niet ingevuld geraken. De sector is daar zeker niet alleen in. De arbeidskraptes zijn algemeen, maar het is wel wennen voor heel wat organisaties. Voor de coronacrisis reageerden op de meeste jobs vaak heel wat kandidaten. Die tijden lijken achter de rug. 

Afgelopen zomer bevroegen we werkgevers, die in het voorjaar van 2022 vacatures hadden gepubliceerd op ons platform, naar de resultaten van hun aanwerving. Daarop reageerden 47 werkgevers. 40% ervan had geen geschikte kandidaten gevonden voor hun jobs. Het ging daarbij vooral om technische jobs, maar even goed om zakelijke functies en productiemedewerkers, waar in het verleden minder knelpunten lagen. Redenen die ze opgeven, gaan vooral over een tekort aan geschikte kandidaten of het gewoon ontbreken van reacties. Ze zien heil in het veel breder verspreiden van vacatures, niet enkel op de platformen die enkel de sector gebruikt worden.  Sommige geven ook aan dat de aantrekkelijkheid van de sector heeft geleden onder de afgelopen en huidige crisissen en dat de arbeidsvoorwaarden (niet enkel loon, maar ook mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling) niet meer competitief zijn. Dat geldt dan zeker voor jobs die ook in andere sectoren voorkomen, zoals communicatie, HR of boekhouding. Uit gesprekken met werkgevers blijkt ook dat jongeren niet meer te overtuigen zijn met enkel de naam en faam van een werkgever. De sector, maar ook elke werkgever, heeft daar werk te doen om aan die aantrekkelijkheid van zijn jobs te werken. Zo kan je vb ook verwijzen naar het aanbod van het Sociaal Fonds Podiumkunsten, waar medewerkers uit pc 304 beroep op kunnen doen, als extra troef. 

Het grootste knelpunt lijkt toch vooral bij de podiumtechnici te liggen. Daarom hebben wij een tijdje terug contact opgenomen met VDAB. Uit hun eigen analyses bleek eveneens dat de podiumtechnici momenteel aan alle voorwaarden voldoen om opgenomen te worden in de lijst van knelpuntberoepen van 2023. Dit zou het mogelijk maken voor werkzoekenden om opleidingen tot podiumtechnicus te gaan volgen met behoud van uitkering of eventuele bijkomende werkzoekendenopleidingen. 

Wordt vervolgd.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in