tewerkstelling tijdens tweede lockdown nog steeds een kwart lager dan vorig jaar

De Coronocrisis blijft een grote impact hebben op de tewerkstelling in de sector. Onlangs ontvingen we de tewerkstellingsgegevens van het vierde kwartaal van de RSZ. Op basis daarvan kunnen we volgende conclusies nemen: 

  • De eerste lockdown had ontegensprekelijk de grootste impact. Toen viel de tewerkstelling voor meer de helft weg (53,4% tijdelijke werkloosheid). Het derde en vierde kwartaal van 2020 kent respectievelijk een vijfde (20,1% tijdelijke werkloosheid) en een kwart minder tewerkstelling (23,3% tijdelijke werkloosheid) dan dezelfde periodes een jaar geleden.
aandeel tijdelijke werkloosheid
  • De brutoloonmassa kende soortgelijke dalingen: -54,7% in het tweede kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2019, -19,4% in het derde kwartaal en -23,12% in het vierde kwartaal. 
  • Aangezien tijdens de lockdownfases geen publieke activiteiten mochten doorgaan, zijn ook heel wat contracten niet meer doorgegaan. Het totale aantal werknemers in de sector daalde hierdoor met een vijfde in het tweede kwartaal t.o.v. 2019. Voor het derde kwartaal was dit 14%, in het vierde kwartaal 11,6%. Hiermee weten we nog niet hoe de situatie is bij tijdelijke medewerkers die op andere manieren aan de slag waren (zelfstandigen, uitzendkrachten en andere). De impact zal op deze groep naar alle verwachting veel groter zijn. Hierover later meer.  
     
aantal werknemers

 

Vragen hierover? Contacteer Maarten Bresseleers.  

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in