• administratief

administratief medewerker

Antwerpen

deeltijds


organisatie

AP Hogeschool - Koninklijk Conservatorium Antwerpen

online sinds

28/03/2024

type

tijdelijk contract

reageren tot en met

14/04/2024

over de functie

Als administratief medewerker werk je onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Beleid en Organisatie en ondersteun je het opleidingshoofd Drama en de artistieke coördinatoren Drama van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen met de dagelijkse administratieve en pedagogische organisatie en dit in nauwe samenspraak met het Student Center, Onthaal, Planning en Productie en de andere opleidingsmedewerkers.

Je staat onder andere in voor:

 • het uitvoeren van uiteenlopende administratieve taken binnen vastgelegde afspraken en procedures, om zo bij te dragen aan de efficiënte en operationele werking van het Conservatorium. 
 • het fungeren als aanspreekpunt, via de verschillende communicatiekanalen, voor recurrente vragen m.b.t. de opleiding Drama. Zo verzorg je de communicatie naar de studenten, collega's en externe partners. Je woont ook interne vergaderingen bij zoals de artistieke stafvergaderingen Drama, de opleidingscommissie Drama, docentenvergaderingen,... en zorgt voor de verslaggeving.
 • de verwerking van gegevens m.b.t. de organisatie van de opleiding Drama.
 • het mee uitwerken van een efficiënte onderwijsorganisatie en studentgerichte pedagogische instrumenten. 
 • onderwijskundige taken zoals opvolging van studenten en docenten, evaluatie, feedback en kwaliteitsbewaking door monitoring van opleidingsonderdelen en opleidingsprogramma's in samenspraak met het opleidingshoofd en de artistieke coördinatoren.

profiel kandidaat

 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het Hoger Kunstonderwijs en hebt affiniteit met Podiumkunsten.
 • Je denkt creatief mee en bent geïnteresseerd in interdisciplinair werken.
 • Je beschikt over goede ICT vaardigheden en kennis van Word en Excel.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en drukt je vlot uit in Nederlands.
 • Je bent flexibel en kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Je werkt graag in team en deelt ideeën en opvattingen op een open manier.
 • Je werkt ordelijk, nauwkeurig, respecteert deadlines en draagt zorg voor kwaliteit.
 • Je neemt initiatief en kan zelfstandig werken.
 • Je bent in het bezit van een bachelor, graduaat of diploma secundair onderwijs (of gelijkwaardig door ervaring).  

aanbod

Onze troeven

 • een loon in functie van je kennis en ervaring 
 • een mooi aantal vakantiedagen
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • een fietsvergoeding van 0,231 euro/km
 • een laptop en een internetvergoeding van 20 euro per maand
 • een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen 

Salaris

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 3.1 (barema 578 - C12), salarisschaal 3.2 (barema 579 - C21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 80% ten vroegste vanaf 10-06-2024 tot en met 31-10-2024. 

wijze van solliciteren

Wijze van solliciteren

Tot en met 14-04-2024 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Ben je niet in het bezit van het vereiste diploma, maar heb je minstens 5 jaar relevante ervaring dan kan je - in een latere fase in het selectieproces – aan de hand van een portfolio erkenning krijgen van eerder verworven competenties.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectiegesprek op 2 mei 2024. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden. 

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs. 

Plaats van tewerkstelling

Campus deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Vragen over de inhoud van de vacature?
Nadia Franck (nadia.franck@ap.be)
Clara Van den Broek (clara.vandenbroek@ap.be)

Informatie betreffende selectieprocedure

Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren

Datum kandidaatstelling: 14/04/2024

 

Datum interview: op 02/05/2024

 

Indiensttreding: 10/06/2024

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in