• productie

technisch regisseur

Brussel

voltijds


organisatie

KANAL

online sinds

23/02/2024

type

vast contract

reageren tot en met

15/03/2024

over de organisatie

KANAL-Centre Pompidou is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel. Het museum komt in de omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein bij het kanaal.

kanal.brussels/nl/nieuws/technisch-regisseurtechnisch-regisseuse-tentoonstellingen-mvx

over de functie

Het programma van KANAL bestaat uit tentoonstellingen, collectiepresentaties, live evenementen en nieuwe creaties van gevestigde én opkomende kunstenaars. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance.

KANAL-Centre Pompidou is opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het bestuur zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou.

Opdracht

Binnen het productieteam en onder de verantwoordelijke van de technische regie tentoonstellingen coördineer je alle technische aspecten van de opbouw van een tentoonstelling of installatie.
Binnen een team van acht mensen volg je de technische uitvoering van tentoonstellingen op en de scenografische inrichting van een of meer ruimtes in relatie tot de projecten die er geprogrammeerd worden. Je staat in voor de coördinatie van de opbouwteams, de externe dienstverleners en de technische noden van elk project, in nauwe samenwerking met het productieteam, de art handlers, de audiovisuele regie, het curatorenteam en de kunstenaars.

Jouw taken

In de voorbereidende fase van het artistieke programma van KANAL en in nauwe samenwerking met je collega's:

• Je analyseert de haalbaarheid van een project:
- op vlak van de technische verwezenlijking, gecoördineerd en aangestuurd door de technische leider tentoonstellingen
- op vlak van de naleving van de vastgelegde budgetten
• Je bepaalt de noden wat personeel, materieel en diensten betreft.
• Je coördineert de verschillende fasen van de opbouw, je stelt een opbouwteam samen en doet indien nodig beroep op externe bedrijven (opstellen van bestekken in samenwerking met de administratieve diensten en het curatorenteam)
• Je vraagt offertes op bij leveranciers en maakt budgetten op.
• Je ontwerpt de scenografie van de tentoonstellingen rekening houdend met de noden van het artistieke programma en de tentoonstellingsformats, indien nodig schrijf je aanbestedingen uit voor externe scenografen.
• Je waakt mee over de MVO-praktijken met betrekking tot de scenografie, je zorgt voor de toepassing van de geldende veiligheids- en preventienormen bij de uitvoering van het programma en in de technische ateliers.

Tijdens de uitvoeringsfase van het artistieke programma van KANAL (op- en afbouw):

• Je coördineert de teams die op- en afbouwen.
• Je waakt over de naleving van de planning en de budgetten.
• Je coördineert de realisatie van scenografische elementen en de opbouw van de werken.
• Je volgt de art handling op in nauwe dialoog met de art handlers.
• Je signaleert tijdig technische en budgettaire problemen.
• Je volgt het technisch onderhoud van de tentoonstellingen op en maakt fiches op voor het aan- en afzetten van de tentoonstellingen.
• Je houdt toezicht op het beheer en de opslag van de materiaalstock.
• Je staat in voor het transport van materialen en kunstwerken samen met de atelierverantwoordelijken, de afdeling facility management en de afdeling gebouw.
• Je bereidt preventieplannen voor en organiseert inspecties in samenwerking met de verantwoordelijke facility management.

profiel kandidaat

• Je hebt aantoonbare ervaring in een gelijkaardige functie in een cultuur/kunstinstelling.
• Je hebt goede organisatorische vaardigheden, je kan zelfstandig en nauwgezet werken.
• Je kan oplossingen voorstellen, je bent stressbestendig en een teamplayer.
• Je hebt kennis van moderne en hedendaagse kunst, je bent vertrouwd met de praktijk van kunstenaars en curatoren.
• Je hebt noties van opbouw op een of meer gebieden: scenografie, schrijnwerkerij, metaal, schilderen en/of elektriciteit.
• Je kent de regels voor preventieve conservatie en hebt aantoonbare ervaring in art handling en tentoonstellingsbelichting.
• Je hebt een goed ruimtelijk inzicht en bent vertrouwd met bezoekerscirculatie, je kent de geldende veiligheidsregels voor instellingen die open zijn voor publiek en van de PPE.
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en/of Frans, kennis van het Engels is een troef.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B, getuigschriften met betrekking tot hoogtewerkers/steigers/ hijstuigen, elektriciteit of speciale technieken vormen een pluspunt.
• Je beheert de informaticatools Office-pakket, Adobe suite en Sketchup.

aanbod

• Een voltijds contract van onbepaalde duur.
• Een aantrekkelijke bezoldiging en extralegale voordelen:
- Hospitalisatieverzekering
- Pensioenverzekering
- Maaltijdcheques van 8 euro
- MIVB-abonnement
- GSM-abonnement
- 8 extra verlofdagen
• Telewerken met 45 euro/maand als forfaitaire vergoeding.
• Werk in een stimulerende omgeving in een museale instelling in volle opbouw.

De KANAL Stichting wil een afspiegeling zijn van de Brusselse bevolking, met personeel en publiek dat even divers is als de gemeenschappen waarvoor het werkt. We moedigen kandidaten die deze waarden onderschrijven aan om te solliciteren. KANAL discrimineert op geen enkele manier. Je kandidatuur wordt behandeld op basis van objectieve criteria die rechtstreeks verband houden met de voor de functie vereiste vaardigheden en/of gezochte ervaring.

wijze van solliciteren

Heb je interesse?

Bezorg ons je kandidatuur (motivatiebrief en gedetailleerd cv) per e-mail als één PDF-document, ter attentie van Amélie VERMEESCH, HR-verantwoordelijke, via jobs@kanal.brussels, uiterlijk tegen 15/03/24 om middernacht. Gelieve in de onderwerpregel volgende bewoording te gebruiken: “Technisch regisseur/technisch regisseuse tentoonstellingen”. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 10/04/24.

Kom je tijdens een sollicitatie in aanraking met discriminatie?

Meld dit bij Unia. Discriminatie op basis van je geslacht kan je melden bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in