opleiding technische communicatie

opleidingen en stages volgen

opleidingspremies en ondersteuning

In onze sector voorzien wij een opleidingskrediet voor het volgen van opleidingen. Daarnaast zijn er nog vier andere maatregelen die je kunnen ondersteunen.

English version
version française

 

opleidingskrediet


Wie heeft recht op een opleidingskrediet?

Je hebt recht op een jaarlijks opleidingskrediet van 600 euro als je:

 • op het moment van de opleiding voor een werkgever werkt in onze sector (paritair comité 304)
 • of in 2022, 2023 of 2024 minstens 10 dagen rechtstreeks tewerkgesteld bent geweest in onze sector (paritair comité 304) én op het moment van de opleiding niet tewerkgesteld bent. Rechtstreeks tewerkgesteld betekent: door middel van een arbeidscontract met een werkgever.

Je komt dus niet in aanmerking als je werkt: 

 • via interimkantoren
 • via een derde betaler
 • via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK)
 • met een onkostenvergoeding zoals een KVR
 • als zelfstandige

 

Voor welke opleidingen kan ik het krediet inzetten?

1: voor opleidingen van Sociaal Fonds Podiumkunsten

ons aanbod

 

Als je een opleiding uit ons aanbod wil volgen, schrijf je je in via onze website en wordt de kostprijs automatisch verrekend met je resterende opleidingskrediet. Ook stagiairs kunnen in deze gevallen beroep doen op ons opleidingskrediet. 

 

2: voor opleidingen die anderen organiseren (externe opleidingen)
De gekozen opleiding moet bijdragen aan je professionele ontwikkeling in onze sector. Ook opleidingen in het buitenland komen in aanmerking. Wij komen enkel tussen in de opleidingskost, dus niet voor eventuele verblijfs- of transportkosten.

Voor volgende zaken komen we niet tussen:  

 • individuele therapieën, zoals psychotherapie, kinesitherapie, …
 • coachingstrajecten, individueel of collectief
 • sessies ter ondersteuning en onderhoud van de fysieke en mentale gezondheid, zoals fitness, yoga, pilates, meditatie, sofrologie, mindfulness, ...
 • netwerk- en ontmoetingsmomenten
 • (privé)lessen waar geen publiek aanbod over terug te vinden is
 • opleidingen voor het behalen van rijbewijs type AM, A of B

Bij opleidingen die door anderen georganiseerd worden, moet jouw werkgever per mail een aanvraag indienen. Hier vind je meer info over hoe dat precies verloopt.

extern

werkgever

 

Als je op het moment van de opleiding niet bent tewerkgesteld en je hebt 10 dagen in rechtstreeks dienstverband voor een werkgever uit pc 304 gewerkt, dan kan je de aanvraag zelf indienen via dit invulformulier

extern

werknemer button

 

Doe je aanvraag vooraleer de opleiding de start. Zo ben je zeker dat er nog voldoende krediet beschikbaar is. 

 

 

onder bepaalde voorwaarden krijg je van ons een loon tijdens de opleiding

Indien je tijdens de opleidingsdagen geen contract hebt met een werkgever of indien je voor die dag geen uitkering krijgt, betalen wij jou een loon uit. Die verloning is beperkt tot maximum vijf opleidingsdagen per jaar. 

 

 

jaarlijks maximum

Per organisatie geldt er een jaarlijks maximum van 7.500 euro. Lees hier het volledig reglement voor sectorale premies of laat het aan je werkgever lezen. 

Als het beschikbare totaalbudget voor de opleidingskredieten volledig benut is in de loop van het jaar, zijn er geen nieuwe aanvragen meer mogelijk. Doe daarom jouw aanvraag vooraleer de opleiding de start. Zo voorkom je onaangename verrassingen.

 

marjolein
Heb je vragen over onze opleidingspremies? Wil je een premie-aanvraag voor een externe opleiding indienen? Of de stand van je krediet kennen?
Marjolein Ools (administratie)
opleidingspremies@podiumkunsten.be

 

 

opleidingscheques


Als je gebruik maakt van opleidingscheques, betaal je maar de helft van een opleiding. Er geldt een maximum tussenkomst van 125 euro per jaar.

wat zijn de voorwaarden?

 • je volgt de opleiding op je eigen initiatief en niet op initiatief van je werkgever
 • je bent werknemer of uitzendkracht
 • je werkt niet met een studenten- of leerovereenkomst
 • je ontvangt geen werkloosheidsuitkering

je kan een verhoogde tegemoetkoming krijgen in deze gevallen:

 • je hebt geen diploma secundair onderwijs én je volgt één van volgende opleidingen (basisgeletterdheid, rekenvaardigheid, ICT-vaardigheden, Nederlands voor anderstaligen, een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4 of een knelpuntopleiding) dan betaalt de Vlaamse overheid de volledige tussenkomst met een maximum van 250 euro per jaar.  
 • je hebt geen diploma hoger onderwijs en je volgt een opleiding die leidt naar een graduaats- of bachelordiploma, dan kan je een opleidingscheque voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen. De Vlaamse overheid komt dat voor maximaal 250 euro per jaar tussen. 

waarvoor kan je ze gebruiken?

 

 

Actiris-cheques


Als je gedomicilieerd bent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je nieuwe werkgever jou op een voordelige manier opleidingen laten volgen in functie van je nieuwe job. Taalopleidingen worden bijvoorbeeld voor 100 % terugbetaald.

 

 

Vlaams opleidingsverlof - betaald educatief verlof


Werk je in de privé sector? Dan heb je recht op enkele dagen betaald verlof waarop je een opleiding kan volgen. Dat kan, afhankelijk van de opleiding, gaan tot maximum 125 uur per schooljaar voor het Vlaams opleidingsverlof en tot maximaal 180 uur voor het betaald educatief verlof in Brussel. De overheid betaalt een tussenkomst aan je werkgever voor deze opleidingsdagen. Je vindt meer informatie hier indien je werkgever gevestigd is in het Vlaams gewest en hier indien je werkgever gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

tijdskrediet voor volgen van opleidingen en aanmoedingspremie 


Het is mogelijk om tijdskrediet te nemen om een opleiding te volgen die erkend is door één van de drie Belgische gemeenschappen (Franse, Vlaamse of Duitstalige) en die minstens 360 lesuren of 27 studiepunten per jaar omvat of 120 lesuren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden;

Naast de uitkering van de RVA kom je mogelijk ook in aanmerking voor een extra aanmoedingspremie van de Vlaamse overheid. Meer informatie en concrete bedragen vind je hier.

 

Meer gedetailleerde informatie voor werkgevers die willen inzetten op opleidingen is hier te vinden.

 

 

Wegwijzer Vlaamse Opleidingsincentives


De Vlaamse overheid biedt ondersteuning aan werknemers die een opleiding willen volgen. Beantwoord de vragen in deze Wegwijzer en ontdek voor welke Vlaamse opleidingsincentives u in aanmerking komt.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in