projectbeeld inter.mezzo

praktische info en voorwaarden

Contacteer onze loopbaancoaches rechtstreeks voor een gratis kennismakingsgesprek of een afspraak.

Onze loopbaancoaches werken in Antwerpen, Brussel, Mechelen en Gent.

De duur van het traject is doorgaans maximum 7 uur. Het ritme en de duur van de gesprekken worden bepaald in onderling overleg (meestal gaat het om sessies van 1 à 2 uur).

Volg heel voordelig een loopbaanbegeleidingstraject onder bepaalde voorwaarden. 

Sinds februari 2015 zijn we erkend als loopbaancentrum. Dit laat ons toe om gebruik te maken van het bestaande systeem van loopbaancheques (zie optie 1 verder op deze pagina). 

Voor wie niet aan de voorwaarden van deze algemene loopbaancheques voldoet, én ervaring heeft binnen de professionele sector van podiumkunsten en muziek, is er een extra budget voorzien vanuit de sector / PC 304 (zie sectorbudget onder optie 2).

Sinds 2024 werken we ook samen met LIVE2020 (optie 3). Wil je graag loopbaanbegeleiding volgen en kom je niet in aanmerking voor loopbaancheques (optie 1) of voor het sectorbudget (optie 2), dan kan je via deze optie een traject volgen.

Optie 1: loopbaancheques

INTER.MEZZO is een erkend loopbaancentrum. Hierdoor kan je loopbaancheques gebruiken voor jouw loopbaanbegeleiding.

Je eerste loopbaancheque is goed voor 4 uur begeleiding en je tweede voor 3 uur. Je betaalt zelf 45 euro voor een loopbaancheque, de rest betaalt de Vlaamse overheid. Voor een coachingstraject van 7u betaal je dus 90 euro.

Sinds 1 januari 2020 gelden volgende voorwaarden:

  • Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
  • Je hebt minimum 7 jaar werkervaring (of 2.555 werkdagen) in loondienst of als zelfstandige opgebouwd over je hele loopbaan.
  • Je volgde de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding.
  • Je volgt loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancentrum.
    *INTER.MEZZO is een erkend centrum
  • Je woont in Vlaanderen of Brussel

Meer info en voorwaarden vind je via de VDAB. Daar vind je ook alle informatie over het bestellen van loopbaancheques.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor loopbaancheques? 
Mail naar lb.cheque@vdab.be of bel naar 02 506 12 05.

Zodra je de cheques hebt, neem je rechtstreeks contact op met één van onze coaches.

loopbaancheque logo

 

 

Optie 2: sectorbudget

Kom je niet in aanmerking voor loopbaancheques van de VDAB? Omdat je bijvoorbeeld werkzoekende bent op het moment van je aanvraag? Of omdat je wel ervaring hebt, maar niet aan de gevraagde 7 jaar komt? Dan kan het sectorbudget een optie zijn.

We hanteren hiervoor dezelfde tarieven als bij de loopbaancheque. Dat wil zeggen dat je €45 betaalt per pakket (pakket 1 is vier uur begeleiding, pakket 2 is drie uur begeleiding). Wij hanteren als globale richtlijn een jaar ervaring bij een of meerdere werkgevers in het Nederlandstalige werkveld van de professionele podiumkunsten en muziek (PC304), in de periode van de afgelopen drie jaar.

Dit sectorbudget is onderdeel van het Vlaams Intersectoraal AkkoordContacteer collega Christa als je hiervan gebruik wil maken.

Optie 3: aanvullende mogelijkheden voor wie werkt in de muzieksector

Sinds 2024 werken we ook samen met LIVE2020. Wil je graag loopbaanbegeleiding volgen en kom je niet in aanmerking voor loopbaancheques (optie 1) of voor het sectorbudget (optie 2), dan kan je via deze optie een traject volgen.

Je kan beroep doen op deze ondersteuning als je in de afgelopen drie jaar minstens een jaar in de Belgische muzieksector gewerkt hebt (ongeacht je statuut of paritair comité); je stuurt ons je cv, en/of licht je ervaring kort toe in een mail aan christa@podiumkunsten.be.

Ook hier hanteren we dezelfde tarieven als bij de loopbaancheque. Dat wil zeggen dat je €45 betaalt per pakket (pakket 1 is vier uur begeleiding, pakket 2 is drie uur begeleiding).

Ben je werkgever?

Wil je meer weten over INTER.MEZZO, je medewerkers informeren, sensibiliseren of doorverwijzen? Contacteer collega Christa.

christa@podiumkunsten.be

Klachtenprocedure

Wij streven naar een optimale kwaliteit binnen de aangeboden loopbaancoachingstrajecten, maar indien je toch niet tevreden zou zijn, kan je een klacht indienen via:

Sociaal Fonds Podiumkunsten
Christa Criel
Steenstraat 29, bus 10
1000 Brussel
christa@podiumkunsten.be
+32 (0) 2 201 30 03

Indien je gebruik maakt van loopbaancheques, kan je je ook richten tot de VDAB, bij voorkeur via hun klachtenformulier of via de servicelijn +32 (0) 800 30700

Ook de Vlaamse Ombudsdienst is in dat geval een optie :
klachtenformulier
gratis nummer 1700

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in