• persoonlijke vaardigheden

Omgaan met conflicten

voor wie?

alle medewerkers: artistiek, technisch, ondersteunend, leidinggevend...


programma en leerdoelen

1. reacties tijdens conflict
Hoe een boodschap binnenkomt bij de andere persoon speelt een grote rol bij het ontstaan van conflicten. De andere persoon reageert namelijk vooral op hoe een boodschap bij hen overkomt. 

na de opleiding...
• kan je je eigen communicatie voor en tijdens conflicten analyseren
• heb je een beeld van mijn eigen ‘stijl’ bij conflicten
• kan je inschatten hoe de ander zal reageren op mijn communicatie
• kan je je eigen communicatie bijsturen om weerstand te vermijden
• kan je communicatietechnieken toepassen die emotie bij de andere wegwerkt


2. motieven als oorzaak van conflict
Wanneer we conflict diepgaander analyseren, zien we dat conflict ontstaat wanneer onze motieven niet gerespecteerd worden. Inzicht in deze motieven kunnen we dan ook gebruiken om bepaalde reacties van de ander te plaatsen en daardoor op een doordachte manier het conflict op te lossen.

na de opleiding...
• heb je inzicht in hoe motieven (drivers) een rol spelen in conflictsituaties
• kan je motieven van de ander herkennen in conflictsituaties
• kan je een juiste aanpak kiezen om tegemoet te komen aan de noden van de ander


3. persoonlijkheid als oorzaak van conflict
Wanneer we nog meer in detail naar conflicten kijken dan komen we terecht bij persoonlijkheid. Ook hier zijn er bepaalde aspecten die invloed hebben op conflicten. We gebruiken de ‘Big Five’ als model om persoonlijkheid in te schatten. Je vult een ‘Big 5’ zelftest in en reflecteert over eigen resultaten.

na de opleiding...
• kan je de persoonlijkheden van mensen in conflict inschatten
• kan je de link leggen tussen bepaalde persoonlijkheidstrekken en oorzaken van conflicten
• kan je inschatten hoe mensen met verschillende persoonlijkheidstrekken verschillend reageren wanneer ze met conflict geconfronteerd worden.


4. oefenen met eigen situaties
De inzichten uit bovenstaande blokken gebruiken we om conflicten beter te begrijpen. Uit deze blokken halen we ook tools en handvaten waarmee deelnemers aan de slag kunnen gaan. Eerst tijdens de opleiding erna in de eigen praktijk.

na de opleiding...
• kan je de eigen situaties analyseren vanuit interacties, motieven en persoonlijkheid
• kan je mogelijke pistes om conflict te reduceren bedenken, kritisch analyseren en toepassen


wat neem ik mee naar mijn werkplek?
na de opleiding heb je volgende tools (documenten):
• een schema om conflictstijlen en interacties tijdens conflicten in kaart te brengen
• een overzicht met motieven en persoonlijkheidstrekken die een kunnen spelen tijdens conflicten
• een selectie van strategieën die gebruikt kunnen worden om conflict te reduceren
• een actieplan dat helpt de nieuwe kennis, de nieuwe vaardigheden toepast op een specieke case. Zo worden deze effectief gebruikt in de praktijkvan de deelnemer.
 

trainer

Als trainer en coach werkt Dries De Schutter rond conflicthantering met zowel groepen als individuen. In deze opleiding werkt hij met de deelnemers rond het vergroten van zelfvertrouwen in conflicten, het verbeteren van communicatievaardigheden en het oplossen van conflicten op een positieve manier. Zijn achtergrond als communicatiewetenschapper zorgt ervoor dat hij steeds de nadruk legt op doelgericht en effectief communiceren.

Recht op opleidingskrediet

Gebruik je jaarlijks opleidingskrediet van 600 euro als je tot één van deze groepen behoort:

  • werknemers van PC 304
  • studenten, stagiairs en lerenden binnen een organisatie uit PC 304
  • flexwerkers die in 2021, 2022 of 2023 minstens 10 dagen rechtstreeks tewerkgesteld zijn geweest in de sector (PC 304) en op het moment van de opleiding werkzoekend zijn. Meer info vind je hier.

op die manier kan je gratis deelnemen
heb je vragen over je opleidingskrediet? opleiding@podiumkunsten.be

Onze partner(s)

KOS - Knowledge On the Spot

Knowledge On the Spot (KOS) helpt organisaties en teams om zich aan te passen aan een steeds sneller veranderende omgeving. Samen bepalen we doelen, waarna we een route uitstippelen om die te bereiken en medewerkers daarvoor te motiveren.

www.koslearning.be

  • maandag 16 oktober van 9u30 tot 17u00
  • woensdag 25 oktober van 9u30 tot 17u00

Drank en broodjeslunch zijn inbegrepen.

open aanbod

locatie

regio Mechelen

nog te bepalen

organisatie

Sociaal Fonds Podiumkunsten

partners

KOS - Knowledge On the Spot


prijs € 375,00

Recht op opleidingskrediet inschrijven

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in