• persoonlijke vaardigheden

omgaan met perfectionisme

Ervaar jij je leven en/of werk als ingewikkeld, vol ‘moeten’ en stress? Staat je denken, doen en zijn in het teken van wat de buitenwereld ‘verwacht’? Wordt je leven overheerst door schuld en zelfkritiek?
Ligt je lat steeds (té) hoog?

Herken jij een of meerdere van deze symptomen?

 • Té grote betrokkenheid
 • Niet kunnen kiezen
 • Uitstelgedrag
 • Controledwang
 • Piekeren
 • Overdreven angstgedachten
 • Laag zelfbeeld
 • Blijven doorgaan

Dan mag je ervan uitgaan dat je te kampen hebt met één van de meest voorkomende overlevingspatronen in onze maatschappij: perfectionisme. 

Het is een patroon dat je hebt aangeleerd omdat je het nodig had om te kunnen overleven. Gelukkig kan je het dwingende karakter ervan met inzicht, handvaten en breinoefeningen ontwikkelen tot een patroon in evenwicht.

In deze 2daagse:

 • Ontdek je wat het overlevingspatroon precies is en hoe het zich verankerd heeft in je denken, doen en zijn
 • Breng je met de OCP-methodiek (Onwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme) je eigen patroon in kaart
 • Ga je gericht en interactief aan de slag met je patroon

Wat krijg je aangereikt?

 • OCP-methodiek van M.Hendrickx
 • Interventie rond je eigen patroon met handvaten, oefeningen en materiaal.
 • Gerichte interventie rond je eigen patroon
 • Leesvoer op maat van de deelnemers

De twee dagen worden gespreid zodat je in tussentijd ook écht aan de slag kan met de de aangereikte tools om je patroon tot ontwikkeling te brengen. 

Tania Poppe

Over de trainer

Tania Poppe begon haar carrière als theatermaker en -coach, waarbij ze sociaal-artistieke projecten begeleidde en thema's als het glazen plafond, de positie van vrouwen in de samenleving, stress, burn-out en perfectionisme aan bod bracht. Na het volgen van extra opleidingen bij HOI, Het Ontwikkelingsinstituut, met betrekking tot OGC en OCP, heeft ze haar werkterrein verbreed met haar eigen praktijk, PoPPOPpraktijk.be. Daarnaast heeft ze samen met Ann Ceurvels het boek 'Niet Normaal?' geschreven, waarin ze Overlevingspatronen toelicht aan de hand van het BEN-model (benikwelnormaal.be).

Recht op opleidingskrediet

Onze partner(s)

PoPPOPpraktijk

Vanuit PoPPOPpraktijk coacht Tania Poppe (jong)volwassenen, ouders/gezinnen om uit het 'overleven' te stappen en om te gaan met patronen die herkenbaar zijn in 'steeds moeten', stress, (werk)druk, angsten, hoge verwachtingen, perfectionisme en een laag zelfbeeld. Met inzicht, oefeningen en tools biedt ze de nodige ondersteuning zodat cliënten zelf hun kwaliteiten kunnen ontdekken, kunnen groeien en leren om in hun kracht te staan.

www.poppoppraktijk.be
opleiding

locatie

regio Brussel

nog te bepalen

organisatie

Sociaal Fonds Podiumkunsten

partners

PoPPOPpraktijk


prijs € 250,00

Recht op opleidingskredietinschrijven

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in