diversiteit

(e)quality in arts

(e)quality in arts helpt organisaties in de podiumkunsten- en muzieksector om te werken rond inclusie en diversiteit.

Inzetten op diversiteit en inclusie is al lang geen “nice to have” meer, maar wel een absolute noodzaak voor organisaties die maatschappelijk relevant willen blijven. Inclusie gaat over het wegwerken van drempels die structureel, systemisch en vaak onbewust zijn. Onzichtbare vormen van discriminatie op basis van huidskleur en andere uitsluitingsmechanismen houden dikwijls kwaliteitsvolle meerstemmigheid tegen. 
Sociaal Fonds Podiumkunsten ondersteunt organisaties om de transitie te maken naar ware diversiteit en inclusie. 
 

ondersteuningsplatform voor een inclusief en duurzaam klimaat

Vanaf 2023 komen we met een vernieuwd aanbod naar organisaties in de sector. Het gekende sCan&Do wordt uitgebreid naar (e)quality in arts, een begeleidingstraject met 4 modules die chronologisch zijn opgebouwd. Aan de hand van workshops, lerende netwerken, een organisatiescan en individuele trajectbegeleiding wordt gewerkt aan een meerstemmig beleid. Zodra je een module hebt afgerond, kan je overstappen naar de volgende, in een circulaire beweging. Als organisatie beslis je zelf tot waar je engagement reikt.
De begeleiding gebeurt in samenwerking met LEVL en freelance experten.

voorjaar ‘23

In de eerste module reiken we je aan de hand van 4 workshops de basiskennis aan die je nodig hebt om aan een inclusietraject te beginnen. We hebben het o.a. over macht, privileges, discriminatie, safe(r) spaces en inclusief werken. De workshops zijn interactief en worden gegeven door experten terzake. Op deze basiskennis wordt voortgebouwd in de verdere modules.


najaar ‘23

Na het volgen van één of meerdere workshops uit de eerste module, kan je je (vanuit je organisatie) inschrijven voor de tweede module. Deze module bestaat uit een lerend netwerk waarbij we rond vaardigheden werken en uitwisseling centraal staat. Binnen de safe(r) space van een gesloten collegagroep wordt stilgestaan bij de (eigen) organisatiestructuur en cultuur. Hiernaast wordt er ook gepolst naar het draagvlak rond meerstemmigheid, dit onder begeleiding door een vaste facilitator en een expert.
Bij inschrijving voor de tweede module, engageer je je om deel te nemen aan vijf sessies. De data waarop deze plaatsvinden, volgen nog.

De derde module bestaat uit de opmaak van een organisatiescan adhv interviews en groepssessies. Vervolgens wordt de organisatie ook begeleid bij het opmaken van een actieplan, met het oog op het wegwerken van drempels.

De vierde en laatste module is de begeleiding en coaching op maat die nodig is bij het uitvoeren van het actieplan.

De timing van de 3de en 4de module is steeds in samenspraak met de organisatie.

 

 

Judy
vragen over (e)quality in arts?
Contacteer onze collega.
Judy Vanden Thoren
judy@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in