basisveiligheidsopleiding

Verplichte basisveiligheidsopleiding voor de podiumkunsten-, event- en festivalsector 

Sinds 15 april 2023 moeten opdrachtgevers van tijdelijke en mobiele bouwplaatsen erover waken dat alle medewerkers op hun constructiesite een basisveiligheidsopleiding gevolgd hebben. Het gaat om alle medewerkers die meehelpen aan de constructie: werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten, jobstudenten én stagiairs. Indien er beroep wordt gedaan op (onder)aannemers, rust de verplichting op hen om hun werknemers daarin op te leiden. 

Voor onze sector gaat het om enkel om constructieactiviteiten die buiten plaatsvinden: de opbouw en afbraak van podia, tribunes, tenten of andere constructies vallen dus onder deze regelgeving.

FOD Waso erkent veiligheidspaspoort van de podium- en eventsector als basisveiligheidsopleiding

FOD Waso (de Federale overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg), erkent het veiligheidspaspoort als geldige opleiding om tegemoet te komen aan de verplichting tot basisveiligheidsopleiding. Het behaalde veiligheidspaspoort geldt voortaan als bewijsstuk bij inspecties.

Lees meer op de website van FOD Waso

Waarom een verplichte opleiding?

De basisveiligheidsopleiding heeft tot doel medewerkers bewust te maken van de risico’s die aanwezig kunnen zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, voortvloeiend uit zowel hun eigen activiteiten als die van andere aannemers/medewerkers op de site.

Praktisch

  • De basisveiligheidsopleiding heeft een totale duur van tenminste acht uur en moet gevolgd worden door alle medewerkers die binnen onze sector buiten constructieactiviteiten uitvoeren.
  • Medewerkers kunnen vrijgesteld worden van de verplichting indien ze voldoende aan één van volgende situaties:  
    • ze beschikken over een attest waaruit blijkt dat zij de kennis in de basisveiligheidsopleiding hebben verworven door het volgen van een andere opleiding. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het VCA-attest.
    • ze kunnen aantonen dat ze in de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar ervaring hebben verworven door het uitvoeren van werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats. 

Meer informatie over deze regel vind je hier.

twee techniekers op een podium

Veiligheidspaspoort

Het veiligheidspaspoort werd ontwikkeld heel specifiek op maat van de podiumkunsten-, muziek- en eventsector. Je kan het praktijkexamen afleggen in een gesimuleerde podiumomgeving op verschillende plekken in Vlaanderen.

Lees meer

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in