basisopleiding preventieadviseur

veiligheid

basisopleiding preventieadviseur (niveau drie)

Kom te weten waar je moet beginnen als preventieadviseur

wat is een preventieadviseur?

Een preventieadviseur helpt de werkgever bij de toepassing van de welzijnswet in de organisatie. Hij of zij heeft een adviserende rol voor de werkgever en werknemers. Voor organisaties met minder dan 20 werknemers mag deze rol ook opgenomen worden door de werkgever zelf. Elke werkgever is dus verplicht om een preventieadviseur aan te duiden die in dienst is van de organisatie. 

Er bestaan drie niveau’s van preventieadviseurs. Om te bepalen welk niveau de interne preventieadviseur moet hebben, wordt rekening gehouden met de grootte van de organisatie, de activiteiten en de risico’s verbonden aan de activiteiten. Op basis daarvan worden organisaties in vier groepen (A,B,C en D) ingedeeld. Voor groep C en D volstaat een preventieadviseur van niveau drie. Het merendeel van onze sector valt in deze groepen.

Elke organisatie kan daarnaast beroep doen op een externe preventieadviseur. Deze zijn meestal tewerkgesteld bij een externe preventiedienst, of zijn zelfstandig. Zij kunnen de interne preventieadviseur ondersteunen bij het preventiebeleid, maar kunnen hem echter niet vervangen. Sowieso ben je wel verplicht om je aan te sluiten bij een externe preventiedienst aangezien de meeste organisaties in de sector te klein zijn om zelf medisch toezicht in te richten of om een preventieadviseur psychosociale aspecten aan te nemen.  

Gedetailleerde informatie over preventieadviseurs vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wil je weten hoe je andere preventieadviseurs in de sector het aanpakken, sluit je aan bij onze collegagroep preventieadviseurs

 

onze basisopleiding preventieadviseur niveau drie

Omdat onze sector specifieke risico’s kent, waar de meeste externe preventiediensten niet vertrouwd mee zijn, organiseren wij een eigen basisopleiding tot preventieadviseur niveau drie. Deze wordt jaarlijks éénmaal ingericht en duurt zeven dagen. Wij werken hiervoor onder meer samen met de externe preventiedienst, IDEWE en met experten uit de sector (o.a. Johan Penson, Patrick Claessens)

Wat willen we samen met jou bereiken met deze opleiding?

  • dat je ervoor zorgt dat veiligheid een onderdeel is van de doelstellingen van het huis / de organisatie
  • dat je ervoor zorgt dat veiligheid bij elke besluitvorming op ieder niveau besproken wordt
  • dat je de juiste mentaliteit en een juiste veiligheidsreflex aanmoedigt en ondersteunt
  • dat je een dynamiek van voortdurende aanpassing en verbetering promoot
  • dat je iedereen betrekt bij het preventiebeleid

Tijdens de opleiding wordt je bovendien een praktische tool aangereikt, ARIANE. Daarmee heb je een kader een veel hands-on informatie waarmee je je eigen preventiebeleid kan uitbouwen en structureren.

Bekijk hier ons aanbod opleidingen.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in