veiligheid

OiRA voor online risicoanalyses

Tool om risico's in te schatten voor productiegezelschappen en locaties in podiumkunsten- en muzieksector

OiRA staat voor Online interactive Risk Assessment. Het is een tool om online risicoanalyses op het gebied van gezondheid en veiligheid op je werkplek uit te voeren.

OiRA

De tool is in eerste instantie opgezet om kleine tot middelgrote organisaties te ondersteunen bij het analyseren van risico’s op de werkplek, hen te helpen om de risicoanalyse te documenteren en een actieplan op maat op te stellen. Voor de podiumkunsten- en muzieksector werden twee versie ontwikkeld: één voor productiegezelschappen en één voor locaties.  

De tool kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ze is dan ook aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,… Naast de risicoanalyse worden ook tips gegeven over ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming, enz. 

De risicoanalyse bestaat uit vier hoofdfasen.

  • voorbereiding: de voorbereiding geeft je een overzicht van de analyse die je gaat uitvoeren en maakt het mogelijk deze aan jouw onderneming aan te passen.
  • identificatie: OiRA presenteert een reeks potentiële gezondheids- en veiligheidsproblemen die bij op jouw werkplek aanwezig kunnen zijn. Door de stellingen/vragen met ja of nee te beantwoorden verklaar je of dergelijke gevaren of problemen al dan niet bestaan.  
  • evaluatie: hier bepaal je het risiconiveau van elk van de items die je in de vorige fase geïdentificeerd hebt als ‘moet worden aangepakt’.
  • actieplan: in de laatste fase van de analyse bepaal je welke maatregelen je wilt nemen om de eerder vastgestelde risico's aan te pakken en welke middelen daarvoor nodig zijn. Op basis hiervan wordt automatisch een verslag opgesteld.

De risicoanalyse die je in de tool maakt, kan je gebruiken indien je controle zou krijgen van de sociale inspectie. Het kan je ook helpen om afspraken te maken met alle organisaties en personen waarmee je werkt. 

 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in