pensioen

hoeveel bedraagt het?

Hoeveel bedraagt mijn aanvullend sectoraal pensioen?

De werkgever stort jaarlijks een brutopremie van 1,5 % op je brutoloon op jouw pensioenrekening bij een groepsverzekering bij Ethias. Dit cumuleert tot aan jouw pensioendatum. De som en het rendement wordt uitbetaald wanneer je op pensioen gaat.

Het rendement is opgebouwd uit twee delen:

  • de gegarandeerde rentevoet, toegekend op de datum van de storting. Deze blijf je genieten tot de pensioendatum en staat los van verdere evoluties van de rentevoeten. Momenteel bedraagt deze 1,75%.

  • de winstdeelname. Deze kan jaarlijks fluctueren en is eveneens definitief verworven tot aan de pensioendatum. Er is niet elk jaar een winstdeelname.  


De jaarlijkse premiebetalingen zijn fiscaal vrijgesteld. Je dient ze dus niet aan te geven op je personenbelasting. Bij de uitbetaling van de gespaarde reserve moet je wel rekening houden met afhoudingen.

 

bron: cao 05/07/2005 - invoering sectorplan aanvullend pensioen uitgezonderd muziek: 77419
bron: cao 28/09/2006 - invoering sectorplan aanvullend pensioen mét muziek: 80946
Maarten Bresseleers
vragen hierover?
Contacteer onze collega:
Maarten Bresseleers (coördinator)
maarten@podiumkunsten.be

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in