• veiligheid & welzijn
 • management & organisatie

re-integratie: wetgeving + gespreksvoering

In de voormiddag is er een infosessie over de wijzigingen in de wetgeving omtrent re-integratie & definitieve ongeschiktheid. In de namiddag krijg je in een interactieve training, inzicht en handvaten in verschillende soorten gespreksvoering in dit kader.

Programma voormiddag

lesgever: Els Mermans

 • Kadering Arbeidsongeschiktheid-Invaliditeit – betrokken actoren
 • Formele Re-integratie 2.0: van waar komen we en wat is er veranderd?
 • Formele versus Informele re-integratie: wat zijn de verschillen en hoe organiseer je dit in je organisatie?
 • Definitieve ongeschiktheid – Medische overmacht - procedure
 • Cases uit de praktijk
 • Succesfactoren om verzuim te verkleinen in de organisatie
 • Inbreng & vraagstelling over je eigen cases

Programma namiddag

lesgever: Rik Loenders

 • Impact van de leidinggevende op ziekteverzuim in de organisatie
 • Nut van een aanwezigheidsbeleid – er WEL-zijn
 • Warm-zakelijke gespreksvoering als key om kort- en langdurige uitval preventief aan te pakken
 • Signalen van dreigend uitval vroegtijdig leren herkennen
 • Soorten gesprekken in kader van ziekte
 • Inleefoefening bij verschillende situatie (gezondheidsklachten, ziekte, frequent uitval)
 • Rollenspelen in kleine groepjes - oefen je warm-zakelijke gespreksvoering
 • Lessons Learned & persoonlijke werkpunten

Recht op opleidingskrediet

Onze partner(s)

Track Abilities

Track Abilities ondersteunt organisaties en werknemers bij uitval door gezondheidsproblemen en helpt hen om dat te voorkomen.

www.trackabilities.be
opleiding

locatie

regio Mechelen

xxx

organisatie

Sociaal Fonds Podiumkunsten

partners

Track Abilities


prijs € 215,00

Recht op opleidingskredietinschrijven

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in