missie en beleidskaders

Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)

Eén van onze opdrachten is de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord.

Door middel van akkoorden tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en de Vlaamse overheid worden afspraken gemaakt om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Deze Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) zijn kaderakkoorden die vervolgens in cao’s geconcretiseerd kunnen worden. Voor de social profit zijn sinds 1998 al vijf Vlaamse intersectorale akkoorden afgesloten. Voor de kunstensector gebeurde dit voor het eerst in 2012. Die eerste editie (2012-2015) vind je hier terug. Op 1 oktober 2018 werd de tweede generatie getekend. Vrijdag 4 juni werd VIA 3 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het gaat om een bijkomend budget van € 1.966.992,33 euro per jaar, waarvan € 1.393.292,33 voor koopkrachtmaatregelen en € 573.700 euro voor kwaliteitsmaatregelen. Het totaalbudget voor VIA-maatregelen voor de kunstensector
groeit hierdoor aan tot € 6.017.601,33 per jaar. Het nieuwe akkoord loopt tot 31 december 2025. 

In het VIA is er sprake van twee soorten maatregelen: 

Vanaf 2021 komen daar vier actielijnen bij: 

  • de versterking van duurzame structurele tewerkstelling 
  • begeleiding bij de digitale transformatie
  • ontwikkeling van een digitaal leerplatform
  • psychosociaal welzijn, waaronder een herneming van de bevraging rond de werkbeleving 

Het volledige akkoord vind je hier

 

 

 

logo vlaanderen

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in