missie en beleidskaders

missie en visie

Waar staan we voor en wat zijn onze opdrachten?

missie

Elke medewerker in de podiumkunsten- en muzieksector moet een kwaliteitsvolle loopbaan kunnen uitbouwen. Om dat te bereiken, versterken wij organisaties in hun rol als werkgever en bieden we ontwikkelingskansen aan wie wil werken, werkt of gewerkt heeft in deze sector. We hebben daarbij in het bijzonder oog voor groepen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.


algemene visie

Wij stimuleren de ontwikkeling van (toekomstige) medewerkers en organisaties uit de sector door middel van uitwisseling, competentieontwikkeling, coaching en financiële ondersteuning zodat medewerkers een duurzame loopbaan kunnen realiseren in een voortdurend veranderende omgeving.


opdrachten

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten is het fonds voor bestaanszekerheid van de professionele podiumkunsten- en muzieksector in de Vlaamse Gemeenschap, paritair comité 304. Het wordt beheerd door werkgevers- en werknemersorganisaties. Wij hebben volgende opdrachten:

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in