missie en beleidskaders

risicogroepen

Wat houdt de heffing op risicogroepen in en wie valt daar onder?

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten is o.a. opgericht om de heffing op risicogroepen als sector zelf te kunnen beheren. Op elk loon betaalt de werkgever namelijk 0,10% om acties naar risicogroepen te ondernemen. In onze sector zijn volgende risicogroepen geïdentificeerd:

 • alle werkzoekenden die in aanmerking wensen te komen voor een tewerkstelling in de sector 
 • de werknemers tewerkgesteld in de sector die tengevolge van de toepassing van nieuwe technologieën of arbeidsprocessen een bij- of omscholing moeten ontvangen om werkzekerheid te behouden
 • werkzoekende jongeren
 • oudere werknemers en mindervalide werknemers
 • alle personen die zich in een precair statuut bevinden
 • alle laaggeschoolde werknemers
   

In 2013 is bepaald dat de helft van de heffing (0,05%) specifiek gewijd moet worden aan: 

 • werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken; 
 • werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag
 • niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding.  
 • personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid
 • jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding, hetzij een voltijdse onderwijsopleiding, met uitzondering van bachelor of masteropleidingen, hetzij in het kader van een instapstage
   

De helft van die helft (0,025%) moet gaan naar  

 • jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden
 • jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en die niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding of die een verminderde arbeidsgeschiktheid hebben  
   

Naast eigen acties, zoals onze vacaturedatabank en het ondersteunen van werkzoekendenopleiding Sabbattini, keren wij deze heffing terug uit naar de sector in de vorm van tewerkstellingspremies en ons sectoraal opleidingskrediet.  

 

bron: cao van 09/07/2014 - risicogroepen - 122993 
 

 

 

 

 

 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in