missie en beleidskaders

sectorconvenant

Eén van onze opdrachten is de uitvoering van het sectorconvenant.

Het sectorconvenant is een protocol van samenwerking die wordt afgesloten tussen een sector en de Vlaamse regering, meer bepaald met de Vlaamse Ministers van Werk en Onderwijs. Enkele structurele partners worden betrokken bij de onderhandelingen: de SERV, de VDAB, Syntra Vlaanderen, de VLOR, het Departement Onderwijs en Vorming en het Departement Werk en Sociale Economie

Het convenant beschrijft prioritaire acties binnen drie overkoepelde thema's, thema's die geënt zijn op het globale Vlaamse werkgelegenheidsbeleid. 

  • evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
  • een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  • het stimuleren van een competentiebeleid, waaronder levenslang leren

De uitvoering van de engagementen in de sectorconvenants gebeurt door sectorconsulenten, tewerkgesteld bij paritair aangestuurde sectororganisaties. Binnen pc 304 doen de sociale partners voor de uitvoering van het convenant een beroep op het Sociaal Fonds Podiumkunsten.

Meer informatie over sectorconvenanten in het algemeen vind je hier

Ons lopend convenant (2018-2019) vind je hier.

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in