Sam Stobbelaar

Sam Stobbelaar, onze nieuwe verantwoordelijke digitale transformatie

Onze nieuwe collega aan het woord: "Ik ga aan de slag met de uitbouw van een ondersteuningsprogramma rond digitale transformatie. Die transformatie uit zich anders per organisatie en per medewerker, maar aan ons om te kijken waarin we de sector op de juiste manier kunnen begeleiden."

We vroegen onze nieuwe collega wat hem drijft en hoe hij zijn opdracht om de digitale transformatie in de sector mee te ondersteunen zal invullen. 

Hoe zie jij je opdracht bij Podiumkunsten, Sam?

Ik ga aan de slag met de uitbouw van een ondersteuningsprogramma rond digitale transformatie. Die transformatie uit zich anders per organisatie en per medewerker, maar aan ons om te kijken waarin we de sector op de juiste manier kunnen begeleiden. Hoe zorg je ervoor dat iedere medewerker ''mee'' is? Hoe ga je om met bepaalde tools? Wat betekent de digitalisering voor verdienmodellen, voor zowel artiesten als organisaties? Dat soort vragen zullen zeker aan bod komen. Om de verwachtingen en noden in de sector goed in kaart te brengen, starten we met een onderzoekstraject, uitgevoerd door iO. 

Voor mij persoonlijk komen in dit werk een aantal mooie dingen samen: mijn passie voor de kunsten, de wil om constant te leren en anderen hierbij te helpen, en de vergaande interesse in het digitale landschap.

Wat wil je, in het ideale geval, bereiken dit jaar?

Het onderzoekstraject vormt de basis voor een strategisch plan voor Podiumkunsten. Ik zou graag zien dat dat zich dit jaar uit in de eerste hands-on ondersteuning voor werknemers en werkgevers in de sector, door alle lagen van een organisatie. Het onderwerp digitale transformatie omvat enorm veel, dus aan ons de taak goed naar de sector te luisteren en te kijken waarmee we de meeste impact kunnen maken. 

En waar wil je op langere termijn naartoe?

Ik zou graag intensief en langdurig samenwerken met andere (vormings)partijen in de sector. Er zijn natuurlijk meerdere organisaties bezig met initiatieven rondom digitale transformatie, dus het is goed om hierin samen op te trekken. Daarnaast zal de begeleiding continue 'in beweging' moeten zijn, want op vlak van digitalisering gaat het immers snel. Hiervoor zetten we ook graag een collegagroep op, waar men van elkaar kan leren en we inspiratie kunnen halen uit (inter)nationale best practices.

Waarom is daar nood aan?

Ontwikkelingen rond digitalisering gaan erg snel. Zeker als kleinere organisatie of zelfstandige is het lastig overal in bij te blijven. Het is belangrijk hen daarin op een laagdrempelige manier te ondersteunen. Zonder dat het ook altijd om een grote tijdsinvestering gaat. Mijn collega Katrien gaat werken aan een online leerplatform, waar je kan bijleren wanneer het wenselijk is, op je eigen ritme. Dat kan dus een mooie manier van leren zijn, maar denk ook aan online én fysieke kennis- en inspiratiesessies met nationale en internationale partners. 

Welke uitdagingen brengt je werk met zich mee?

Bepaalde onderwerpen binnen digitale transformatie staan echt niet altijd hoog op de agenda binnen culturele organisaties, wat goed te begrijpen is. Er is geen tijd voor, er zijn geen middelen beschikbaar, of de kennis ontbreekt om ermee aan de slag te gaan. De uitdaging is dus wel om werkgevers en werknemers de noodzaak van die transformatie in te laten zien. Óók als podia en festivals weer volledig open mogen, want dan zullen sommige (digitale) projecten wellicht naar de achtergrond verdwijnen. 

Wat deed je voor deze job en wat sprak je aan in deze functie bij Podiumkunsten?

Ik werkte in Nederland bij Doloris, een surrealistisch kunstdoolhof, als digital marketeer. We waren daar als organisatie vrij 'digital first', maar ook daarbij zag je dat we op dat vlak constant in beweging waren. Digitale transformatie is geen project met een einddatum, de gehele werking van een onderneming staat centraal. Ook bij Podiumkunsten krijg ik de ruimte kritisch naar de in- en externe werking te kijken. Daar ben ik graag mee bezig, en al helemaal in én voor de sector waar mijn hart ligt.

Waarvan word jij persoonlijk enthousiast? Wat drijft je?

Ik bezoek enorm graag concerten, festivals, voorstellingen... en ja, het liefst wel fysiek in de zaal. Klinkt wat tegenstrijdig met hetgeen ik hierboven vertel, maar die balans tussen online en offline is voor mij persoonlijk heel belangrijk. Regelmatig je telefoon uit, en tijdens de show volledige focus, in contact staan met de artiest. Ik vertelde net over Doloris, dat sprak me daar ook zo aan. Bij je bezoek aan het kunstdoolhof liet je je telefoon en horloge verplicht achter in een kluis.

Als het digitale aanbod echter goed wordt aangepakt, kan het van grote toegevoegde waarde zijn. Zo vindt deze week ESNS plaats, een belangrijk showcasefestival voor Europese muziek, met bijbehorende conferentie. Hoe zij, al dan niet verplicht, 100% digitaal gaan is indrukwekkend. Een mooi voorbeeld voor de sector.

Ga je dat ook vinden in je job?

Het bezoeken van voorstellingen hoort nou niet direct tot mijn job, maar ik hoop het komende jaar wel veel in contact te staan met makers en medewerkers in de sector. Die collegagroep is daar een mooi voorbeeld van. Ondanks dat dit om digitale transformatie gaat, willen we hen zeker ook fysiek laten samenkomen. Om je verbonden te voelen en iets voor elkaar te kunnen en willen betekenen. Mocht je daar trouwens interesse in hebben, mail vooral naar sam@podiumkunsten.be.

meer info over onze opdracht rond digitale transformatie

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in