loon- en arbeidsvoorwaarden

tijdskrediet en thematisch verlof

Kan je jouw loopbaan tijdelijk stop zetten of jouw arbeidsduur verminderen?

Er bestaan verschillende stelsels die je de mogelijkheid geven om je loopbaan tijdelijk stop te zetten of je arbeidsduur te verminderen, namelijk tijdskrediet of loopbaanvermindering (landingsbanen).

Binnen het tijdskrediet wordt een onderscheid gemaakt tussen tijdskrediet met motief (of ook thematisch verlof genoemd) en tijdskrediet zonder motief. Dat laatste is sinds 1 april 2017 afgeschaft. 

Er zijn zes mogelijke vormen van tijdskrediet met motief: 

  • zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar. Het tijdskrediet bedraagt in dit geval maximaal 15 maanden, indien je het voltijds opgeneemt, maximaal 26 maanden indien je het halftijds opneemt en maximaal 51 maanden indien je het één dag per week opneemt. De minimum opname is drie maanden, behalve als je in één dag per week opneemt. Dan is het zes maanden. 
  • het verlenen van palliatieve verzorging. Het tijdkrediet bedraagt in dit geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of één dag per week opgenomen worden. De minimum opname is één maand. 
  • het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid. Het tijdkrediet bedraagt in dat geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of één dag per week opgenomen worden. Minimum opname is één maand en maximum drie maanden per keer. 
  • zorg dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar. Het tijdkrediet bedraagt in dit geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of één dag per week opgenomen worden. De minimum opname is drie maanden, uitgezonderd bij 1/5 opname. Dan is het zes maanden.
  • het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek kind. Het tijdkrediet bedraagt in dit geval maximaal 51 maanden en kan voltijds, deeltijds of één dag per week opgenomen worden. Minimum opname is één maand en maximum drie maanden per keer. 
  • het volgen van een opleiding. Het tijdskrediet bedraagt in dit geval maximaal 12 maanden, indien je het voltijds opneemt, maximaal 18 maanden indien je het halftijds opneemt en maximaal 36 maanden indien je het één dag per week opneemt. De minimum opname is drie maanden, behalve als je het één dag per week opneemt. Dan is het zes maanden. De opleiding moet minimum 120 uur (9 studiepunten) per trimester duren of 360 uur (27 studiepunten) per jaar. Voor het behalen van een getuigschrift van secundair onderwijs gaat het om minimum 100 uur per trimester of 300 uur per jaar.

Ben je ouder dan 55 jaar met een minimum loopbaan van 25 jaar heb je recht op een loopbaanvermindering (de zogenaamde landingsbaan) 

  • van één dag of twee halve dagen per week. Minimum opname is dan zes maanden. 
  • tot een halftijdse job. Minimum opname is dan drie maanden.

Werk je voltijds en ben je ouder dan 50 jaar met een minimum loopbaan van 28 jaar heb je eveneens recht op een loopbaanvermindering met één dag of twee halve dagen per week.      

Bij werkgevers met minder dan 10 werknemers is het tijdskrediet geen automatisch recht en is de toestemming van je werkgever nodig. Dat geldt ook voor leidinggevenden en directiepersoneel.

Als meer dan 5% van je collega's gelijktijdig op tijdskrediet is, wordt gekeken naar de planning en volgorde. 

 

Onder bepaalde voorwaarden betaalt de RVA een onderbrekingsuitkering en de Vlaamse overheid een aanmoedigingsuitkering. Meer info vind je op de website van RVA of op werk.be.

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in