podium techniek

loon- en arbeidsvoorwaarden

minimumweddeschalen

Als je werkt in de podiumkunsten- en muzieksector, heb je recht op een bepaalde minimumwedde. Deze wedde is afhankelijk van hoeveel jaren je al in dienst bent, je anciënniteit. De weddeschalen zijn vastgelegd in de barema-tabellen van de algemene cao voor de podiumkunsten- en muzieksector.

 

wil je de minimumwedde van je functie opzoeken? 

dit kan via de tool van ABVV-ACOD Cultuur

De tool van ABVV-ACOD Cultuur wil cultuurwerkers informeren over hun rechten. De loonsimulaties uit de tool baseren zich op het principe: ‘bereken waar andere cultuurwerkers recht op hebben’. De tool kan ook door cultuurwerkers uit andere disciplines dan de podium- en muzieksector gebruikt worden. Maar de referentie zijn wel de cao’s van de podium- en muzieksector omdat de cultuurwerkers van deze subsector er door collectieve strijd in geslaagd zijn de meest verdienstelijke voorwaarden af te dwingen.

 

dit kan via onze website

Ga eerst na of het één van de beschreven functies in podiumkunsten- of in muzieksector is.

> gaat het om podiumkunsten?

  1. bepaal in welke loongroep jouw functie valt via dit overzicht van de vijf loongroepen podiumkunsten.
  2. onder de loongroep vind je de barema-tabellen per functie
  3. er wordt een verschil gemaakt tussen barema's voor contracten langer dan 4 maanden en barema's voor contracten korter dan 4 maanden

> gaat het om muziek?

  1. bepaal in welke loongroep jouw functie valt via dit overzicht van de vijf loongroepen muziek.
  2. als je de loongroep kent, kan je in de barema-tabel muziek nagaan welke minimum weddeschaal op jouw functie van toepassing is bij een bepaalde anciënniteit. Onder anciënniteit wordt het aantal jaren dienst in een vergelijkbare functie in de sector begrepen.
  3. er wordt een verschil gemaakt tussen barema's voor langdurige opdrachten en barema's voor korte prestaties, zoals bijvoorbeeld een concert of repetitie.

De laatste indexering van de barema's was op 1 januari 2023.

bron: cao 19/12/2016: gecoördineerde versie: 138114 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in