podium werker barema's

loon- en arbeidsvoorwaarden

lonen en vergoedingen

De minimale lonen per functie vind je terug in weddeschalen of barema's die werden afgesproken in de algemene cao voor de podiumkunsten en muzieksector. Daarnaast zijn er onkostenvergoedingen bij werken op verplaatsing.

Om te weten in welke loongroep een bepaalde functie valt, raadpleeg je de indeling van de loongroepen podiumkunsten of muziek.


barema-tabellen podiumkunsten


barema-tabellen muziek - dienstvergoedingen

Ben je student en jonger dan 21 jaar? Dan mag de werkgever je vergoeden volgens deze percentages van de minimumwedde.

  • vanaf 16 jaar 70 %
  • vanaf 17 jaar 76 %
  • vanaf 18 jaar 82 %
  • vanaf 19 jaar 88 %
  • vanaf 20 jaar 94 %

Telkens als de spilindex wordt overschreden, stijgen de lonen automatisch met 2% vanaf de tweede maand die volgt op de overschrijding. De prognoses van het Federaal Planbureau vind je hier.

Als werknemer van de sector ben je ook automatisch aangesloten bij ons sectoraal aanvullend pensioen en heb je mogelijk recht op een eindejaarspremie of ecocheques. 

Voor werken op verplaatsing (vb. op tournee) zijn er enkele aparte regelingen. Het is ook altijd mogelijk dat je werkgever vergoedingen voorziet bij het gebruik van eigen toestellen (GSM, computer, ...) of bij thuiswerk. Deze vergoedingen vind je terug in je arbeidsreglement. 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in