werkbeleving

bevraging 2022

Eindelijk kunnen we terug het beste van onszelf laten zien op het podium. Maar hoe gaat het met onze medewerkers? Hoe beleven ze hun werk en werkomgeving?

We organiseren in samenwerking met preventiedienst Attentia een grootschalige bevraging naar de werkbeleving van de medewerkers in de podiumkunsten- en muzieksector.

opzet: een vertrekpunt bieden voor een risicoanalyse psycho-sociale aspecten 

Sinds de wetgeving rond psychosociale risico’s op 1 september 2014 in voege trad, zijn alle organisaties in de sector podiumkunsten en muziek verplicht om een analyse op te maken van de risico’s voor het psychosociaal welzijn van hun werknemers.

Psycho-sociale aspecten vormen een van de 7 domeinen binnen de welzijnswetgeving. Deze risico-analyse en het actieplan dat eruit voorvloeit maakt deel uit van dit ruimer kader.

Opzet is het in kaart brengen van stress- en motivatiebronnen die liggen in de zogenaamd 5 A's: Arbeidsinhoud, -voorwaarden, -verhoudingen, omstandigheden en organisatie. Die kunnen leiden tot of beschermen tegen stressgerelateerde problemen, grensoverschrijdend gedrag, geweld en pesterijen.

Eind 2016 lanceerden we een eerste editie van dergelijke analyse op sectorniveau. In het voorjaar van 2022 organiseren we een vervolg.

Alle werkgevers uit pc 304 werden opgeroepen om hieraan deel te nemen, gesubsidieerd of niet. 96 organisaties meldden zich aan. In mei ontvangen 3038 werknemers een uitnodiging om de bevraging in te vullen. Het gaat hierbij om zowel hun vaste ploeg (vaste werknemers en regelmatige flexwerkers) als occasionele flexwerkers. 
*Als flexwerker beschouwen we iedereen die op een tijdelijke basis aan de slag is, zowel werknemers, uitzendkrachten als zelfstandigen.

De resultaten worden anoniem verwerkt in een sectorrapport.

Deelnemende organisaties waar minimum 8 medewerkers de vragenlijst invullen, kunnen een rapport op maat bestellen.
Kleinere organisaties kunnen vertrekken vanuit het sectorrapport om hun actieplan vorm te geven.

Nieuw: deelnemers kunnen ook (kosteloos) een rapportje met een visuele voorstelling van hun individuele antwoorden aanvragen. 

De risico-analyse vormt de aanzet van een actieplan rond preventie van psycho-sociale risico's.

De bevraging gebeurt in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) en wordt kosteloos aangeboden vanuit het Sociaal Fonds. De kostprijs voor een organisatierapport bedraagt 506,6 € + BTW.
 

timing

  • werkgevers konden aanmelden tot uiterlijk 22 april 
  • 2 - 22 mei 2022: bevraging
  • eind juni 2022: deelnemende organisaties ontvangen rapport
  • 20 september 2022: publieke communicatie van algemene resultaten


na de bevraging: het actieplan

Wij gebruiken de globale resultaten om de situatie in de sector beter in kaart te brengen, om van daaruit onze dienstverlening te optimaliseren en waar nodig uit te breiden.

De resultaten vormen voor organisaties de basis voor een eigen actieplan, om te werken aan wat minder goed loopt én om optimaal in te zetten op de sterke punten. Je moet immers niet enkel de risico’s verminderen, maar ook de veerkracht van je medewerkers behouden. Deze tandem is cruciaal in de preventie van psycho-sociale risico's.

 

 

 

 

Christa Criel
Wil je graag meer info over deze bevraging?
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in