missie en beleidskaders

Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)

Eén van onze opdrachten is de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord.

Door middel van akkoorden tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en de Vlaamse overheid worden afspraken gemaakt om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Deze Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) zijn kaderakkoorden die vervolgens in cao’s geconcretiseerd kunnen worden. Voor de social profit zijn sinds 1998 al vijf Vlaamse intersectorale akkoorden afgesloten. Voor de kunstensector gebeurde dit voor het eerst in 2012. Die eerste editie (2012-2015) vind je hier terug. Van 2016 tot en met 2018 werd dit akkoord jaarlijks verlengd. Op 1 oktober 2018 werd de tweede generatie getekend. 

In het VIA is er sprake van twee soorten maatregelen: 

In 2019 komt er € 573.264 extra koopkrachtbudget bij tov 2018. In 2020 komt daar nog eens € 1.350.633 bovenop. In totaal bedraagt het VIA budget voor 2019 € 2.687.480,60 en voor 2020 € 4.038.113,60.  

 

 

 

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in