• management & organisatie
  • persoonlijke vaardigheden

start to coach

Deze opleiding biedt je de mogelijkheid om je coachingvaardigheden te ontwikkelen en meer en meer eigen te maken. We hebben onze inspiratie gehaald bij het inspirerend coachen van wijlen Jef Clement.

De focus ligt op het leren coachen op een eenvoudige manier, zonder ingewikkelde hulpmiddelen, direct en vanuit jezelf. Belangrijk daarvoor is een authentieke coachingrelatie opbouwen en je eigen mogelijkheden ten volle durven inzetten.

Coachen leer je al doende: aan deze opleiding deelnemen betekent ‘meteen in het bad springen’. We bieden een praktijkgerichte opleiding aan, waar je vanaf dag één de coachingvaardigheden oefent in kleine groepen én met reële vragen. Er is veel gelegenheid tot feedback. We maken ook steeds de link met de eigen professionele context. De trainingen bieden naast het oefenen ook de nodige achtergrond en theoretische kaders die ons als coaches kunnen inspireren.

We oefenen 3 basisvaardigheden:

  • Exploreren

Een belangrijke vaardigheid bij het coachen is verkennen. Coach en coachee exploreren samen waar het over gaat. Hoe maak je van ‘vragen stellen’ een krachtig middel om te leren stimuleren? Wat is de verhouding tussen vragen stellen en advies geven? Hoe exploreren vanuit belangstelling?  

  • Waarderen en bekrachtigen    

Wil je als coach een bereidheid tot leren en veranderen bevorderen dan is het belangrijk om een waarderend en bevestigend leerklimaat te creëren. Een waarderende omgeving verhoogt de bereidheid om meer risico’s te nemen en je open te stelen voor feedback. Hoe kan je op een authentieke manier bevestigen en waarderen?

  • Betrokken confronteren

Binnen een coachend gesprek gaat het niet enkel over vragen stellen of bevestigen, maar ook om je eigen bedenkingen bij wat de coachee zegt en/of doet. Hoe kan je op een gezonde manier je eigen kritische reacties en bedenkingen meegeven? Hoe breng je op een gezonde manier feedback van de omgeving ter sprake?

We leren structuur brengen in een coachinggesprek zodat coaching niet verwatert tot ‘het er even over hebben’. We werken met het GRROW model. Het resultaat van deze basisopleiding is dat je een coachinggesprek vakkundig kunt structureren. Je hebt de basisvaardigheden van coaching verkend en ingeoefend: exploreren, waarderen en bevestigen, betrokken confronteren en inspireren. Je kan vaardig coachend tussenkomen en van vragen stimulerende leerervaringen maken.

Recht op opleidingskrediet

Onze partner(s)

Outward Bound School

Maatwerk, dat is onze core business. Outward Bound® België verzorgt al meer dan 40 jaar kwalitatief hoogstaande trainingen voor diverse organisaties en bedrijven. In functie van uw doelstellingen en de karakteristieken van uw team werken wij, samen met u, een trainingsprogramma op maat uit.

www.outwardbound.be
opleiding

locatie

regio Mechelen

xxx

organisatie

Sociaal Fonds Podiumkunsten

partners

Outward Bound School


prijs € 315,00

Recht op opleidingskredietinschrijven

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in