personeelsbeleid

starters opleiden

Er bestaan verschillende interessante formules om iemand op te leiden op de werkvloer. 

ben je gevestigd in Vlaanderen? 

 • stages: heel wat opleidingen in het secundair en hoger onderwijs voorzien stageperiodes. De lengte verschilt per opleiding en vaak ook per school. De voorwaarden waarop een stage voor een student uit het hoger- of volwassenenonderwijs organiseerd moet worden, is vastgelegd in de cao van 1/12/2020
  • een stage is steeds onbezoldigd
  • er dient een stagementor te worden aangesteld
  • er is een stageovereenkomst met de afspraken over onder meer de aan te leren vaardigheden en waar nodig is er ook een eindrapport. 
  • je dient als werkgever een risico-analyse te maken van de werkpost. Indien er gezondheidstoezicht vereist is, is dit op kosten van de stageplaats. 
  • de school zorgt voor de arbeidsongevallenverzekering, de stageplaats zorgt voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
  • je dient je daarnaast te houden aan de arbeidsreglementering voor stagiairs.
  • bij minderjarigen is deze cao van toepassing.
  • stageplaatsen kan je bij ons publiceren. Dat doe je hier
    
 • duaal leren: bij duaal leren verwerven leerlingen vaardigheden op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. De leerling zoekt samen met een trajectbegeleider een gepaste leerwerkplek. Op de werkplek begeleidt een mentor de leerling. Afhankelijk van het type overeenkomst moet je al dan niet een vergoeding betalen. Er is een Stageovereenkomst Alternerende Opleiding wanneer leerlingen minder dan 20 uur op de werkplek zijn. Wanneer dit meer dan 20u is, is er sprake van een Overeenkomst Alternerende Opleiding. Bij die laatste is er wel een vergoeding vereist. Hiervoor kan je wel een doelgroepvermindering aanvragen. Je leerwerkplekken publiceren doe je via de website van Syntra Vlaanderen of VDAB
   
 • opleidingsstage: een werkzoekende die een opleiding volgt bij VDAB, loopt gratis stage bij je. Denk aan schoonmakers, administratieve medewerkers, informatici of chauffeurs. 
   
 • instapstage: een kortgeschoolde jongere doet een stage (drie maanden) bij je tegen voordelige voorwaarden (200 euro per maand in een voltijds regime). Indien het gaat om een jongere gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je beroep doen op de First stage.   
   
 • BIO: je biedt een kandidaat een betaalde stage aan via een beroepsinlevingsovereenkomst. 
   
 • korte opleiding met stage op de werkvloer: je biedt werkzoekenden een opleiding aan op de werkvloer van maximum vijf dagen.
   
 • IBO
  • Via een IBO leid je met de hulp van VDAB een werkzoekende op in je bedrijf. Daarna werf je hem aan.
  • Leid je een anderstalige werknemer met een migratieachtergrond op? Dan krijgen je werknemers gratis taalcoaching op de werkvloer. Meer info over IBO voor anderstaligen.
    
 • Actiris cheques
  • de taalcheque biedt je de mogelijkheid om een toekomstige Brusselse medewerker een aanvullende opleiding Nederlands, Engels of Frans aan te bieden zonder dat het je iets kost!
 • Taalcoaching op de werkvloer van VDAB: Tijdens een opleiding 'Nederlands op de werkvloer' leren je anderstalige én Nederlandstalige medewerkers vlotter communiceren met elkaar. (prijs: 100 euro voor een uur opleiding)

Stagiairs zijn geen goedkope werkkrachten. Ze zijn nog in opleiding en moeten begeleid worden. Er moet altijd iemand zijn die, indien nodig, kan ingrijpen. Voorzie een goede mentor. Die kan bij ons een opleiding tot werkplekcoach volgen. Deze geeft recht op de RSZ korting voor mentoren

Opgelet: er bestaat niet zoiets als "vrijwillige stage". Mensen die niet langer in een opleiding zitten of in één van bovenstaande systemen, kunnen niet op eigen houtje "stage" komen volgen.  
 

ben je gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 

 • stages: heel wat opleidingen in het secundair en hoger onderwijs voorzien stageperiodes. De lengte verschilt per opleiding en vaak ook per school.
  • deze stages zijn steeds onbezoldigd.
  • je dient als werkgever een risicoanalyse te maken van de werkpost. Indien er gezondheidstoezicht vereist is, is dit op kosten van de stageplaats. 
  • de school zorgt voor de arbeidsongevallenverzekering 
  • je dient je te houden aan de arbeidsreglementering voor stagiairs.
  • bij minderjarigen is deze cao van toepassing.
  • stageplaatsen kan je bij ons publiceren. Dat doe je hier
    
 • duaal leren: bij duaal leren verwerven leerlingen vaardigheden op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. De leerling zoekt samen met een trajectbegeleider een gepaste leerwerkplek. Op de werkplek begeleidt een mentor de leerling. Afhankelijk van het type overeenkomst moet je al dan niet een vergoeding betalen. Er is een Stageovereenkomst Alternerende Opleiding wanneer leerlingen minder dan 20 uur op de werkplek zijn. Wanneer dit meer dan 20u is, is er sprake van een Overeenkomst Alternerende Opleiding. Bij die laatste is er een vergoeding vereist. Actiris geeft een mentorpremie van 1.750 netto per jaar voor iedere mentor die een tot vier leerlingen opleidt. Je leerwerkplekken publiceren doe je via de website van Syntra Vlaanderen of VDAB
   
 • opleidingsstage: een werkzoekende die een opleiding volgt bij Bruxelles Formation of VDAB, loopt gratis stage bij je. Denk aan schoonmakers, administratieve medewerkers, informatici of chauffeurs. 
   
 • First stageeen kort- of middengeschoolde Brusselse jongere doet een stage (drie of zes maanden) bij je tegen voordelige voorwaarden (200 euro per maand in een voltijds regime). Indien het gaat om een jongere gedomicilieerd in Vlaanderen kan je beroep doen op de instapstage
   
 • BIO: je biedt een kandidaat een betaalde stage aan via een beroepsinlevingsovereenkomst. 
   
 • IBO
  • Via een IBO leid je met de hulp van VDAB een werkzoekende op in je bedrijf. Daarna werf je hem aan.
  • Leid je een anderstalige werknemer met een migratieachtergrond op? Dan krijgen je werknemers gratis taalcoaching op de werkvloer. Meer info over IBO voor anderstaligen.
  • De IBO kent ook een Franstalige tegenhanger, de Formation Professionnelle Individuelle (FPI) en entreprise
  • De mentor die een IBO of FPI begeleidt, kan beroep doen op een peterschapspremie tot maximaal 1.000 euro per maand
    
 • Actiris cheques
  • de taalcheque biedt je de mogelijkheid om een toekomstige medewerker een aanvullende opleiding Nederlands, Engels of Frans aan te bieden zonder dat het je iets kost!
  • de opleidingscheque financiert voor 50% de specifieke aanvullende opleiding van jouw toekomstige Brusselse medewerker (voor bepaalde domeinen). Hiervoor moet je gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Stagiairs zijn geen goedkope werkkrachten. Ze zijn nog in opleiding en moeten begeleid worden. Er moet altijd iemand zijn die, indien nodig, kan ingrijpen. Voorzie een goede mentor. Die kan bij ons een opleiding tot werkplekcoach volgen.  

Opgelet: er bestaat niet zoiets als "vrijwillige stage". Mensen die niet langer in een opleiding zitten of in één van bovenstaande systemen, kunnen niet op eigen houtje "stage" komen volgen.  

 

een stage publiceren

Geef je stage in op het vacature-luik van onze website. Hier vind je ook nog andere platformen. 

 

Indien je een hooggeschoolde starter zoekt, kan je ook de jobplatforms van universiteiten of hogescholen gebruiken. Focus dan vooral op deze die een opleiding aanbieden waarin de competenties ontwikkeld worden die je zoekt. Voor dat overzicht van opleidingen kan je onderwijskiezer gebruiken.   

 

Maarten Bresseleers
Heb je hier nog vragen over? 
Contacteer onze collega: 
Maarten Bresseleers (coördinator)
maarten@podiumkunsten.be

 

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in