handen

grensoverschrijdend gedrag op het werk

kort: wat kan je doen als medewerker?

 

wat kan je zelf doen?

 • zeg ‘nee’. En zeg tegen de persoon dat hij/zij jouw grenzen overschrijdt.
 • praat er eventueel over met iemand die je hierin kan helpen of versterken.

 

als je aan het werk was voor een werk- of opdrachtgever? 

 • praat erover met de verantwoordelijke van het project of de dienst, een leidinggevende, iemand van de personeelsdienst, een vakbondsafgevaardigde…
 • praat erover met iemand die hier specifiek voor aangesteld is:
  • een vertrouwenspersoon (als die er is)
  • de preventieadviseur psychosociale risico’s (die moet er zijn). Dit kan iemand zijn die in de organisatie werkt, of iemand van een externe preventiedienst

De gegevens van deze mensen of van de externe dienst moeten in het arbeidsreglement staan én binnen de organisatie op een toegankelijke plaats gecommuniceerd zijn.

Ook tijdelijke medewerkers moeten deze informatie krijgen en beroep kunnen doen op deze personen.

 • bekijk samen welke stappen je binnen de organisatie kan ondernemen. Soms kunnen één of meerdere gesprekken al helpen. Je kan een ‘informele procedure’ starten. Dan moet de werkgever niet ingelicht te worden. Of je kiest voor een ‘formele procedure’. Dan wordt de werkgever wel ingelicht en wordt er een onderzoek gevoerd. Voor meer informatie over die procedures, klik hier
 • Als je met een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) werkt, kan je in principe op dezelfde personen beroepen doen. Lukt dat niet, spreek dan je contactpersoon in het SBK aan over het probleem.

 

extra vangnet voor de sectoren cultuur en media

Als je actief bent in de culturele of audiovisuele sector en in aanraking kwam met een vorm van grensoverschrijdend gedrag:

 • seksueel grensoverschrijdend gedrag,
 • discriminerende intimidatie,
 • geweld
 • pesterijen

Kaart dit dan eerst aan met de betrokken persoon of binnen de organisatie. Als dit niet tot resultaat leidt, of als je niet terechtkan binnen je organisatie kan je contact opnemen met Viktor Van der Veken.

Hij luistert in eerste instantie naar jouw verhaal. Waar nodig en indien je dit zo wil, kan hij een bemiddelende rol spelen. Blijft een oplossing of gewenste reactie uit dan kan hij ook meer formele stappen ondernemen.

Viktor maakt deel uit van de Genderkamer, die is sinds kort ondergebracht binnen het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut, maar dit kan nog wijzigen.
momenteel zijn de contactgevens:
vmri@vlaanderen.be
Viktor.vanderveken@vlaanderen.be
+32 2 553 13 63 (persoonlijk nummer en halftijds aan de slag, op dinsdag en donderdag)

 

wil je je verhaal kwijt? zoek je lotgenoten?

 • Engagement is een kunstenaarsbeweging die seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksisme en machtsmisbruik aankaart in de Belgische kunstwereld. Je kan er terecht voor peer support, voor eerste opvang, informatie, eventuele doorverwijzing.
 • Wij spreken voor onszelf geeft slachtoffers en overlevers van seksueel geweld  en grensoverschrijdend gedrag een forum om ervaringen te delen.
 • andere organisaties die contact tussen lotgenoten organiseren, vind je hier.


een luisterend oor, psychologische ondersteuning, advies…

Zoek je in eerste instantie een luisterend oor, psychologische ondersteuning, advies… los van de organisatie, de instelling of het bedrijf waarvoor je werk(te) op het moment van de feiten? Dan kunnen deze initiatieven je helpen:

 • Hulplijn 1712
  1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt elke werkdag met 1712 bellen of chatten. Mailen kan altijd. Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be
 •  logo 1712

 

 • als het om seksueel geweld gaat, contacteer een van de Belgische Zorgcentra na Seksueel geweld.
 • als de situatie gelinkt is aan discriminatie, meld het voorval bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (voor discriminatie omwille van je geslacht) of bij Unia (voor alle andere vormen van discriminatie) 
 • gratis advies en begeleiding voor alles wat met welzijn te maken heeft (ook juridische ondersteuning) vind je in een CAW.
 • als je bent aangesloten bij een vakbond, vraag hen raad.
 • praat erover met je huisarts.
  ​​​​​​​

verdere stappen

Wil je verdere stappen ondernemen naar de aangeklaagde/dader toe? Dan kan je terecht bij de sociale inspectie, bij de politie en bij de rechtbank voor een burgerlijke (schadevergoeding) of strafrechtelijke procedure.

 

Christa Criel
Heb je hier nog vragen over? 
Contacteer onze collega: 
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in