grensoverschrijdend gedrag op het werk

Wat kan je zelf doen?

 • als je je veilig genoeg voelt kan je proberen het gedrag zelf aan te kaarten bij de persoon 
 • praat er eventueel over met iemand die je hierin kan helpen of versterken

Als je aan het werk was voor een werk- of opdrachtgever? 

 • praat erover met de verantwoordelijke van het project of de dienst, een leidinggevende, iemand van de personeelsdienst, een collega, een vakbondsafgevaardigde, …
 • praat erover met iemand die hier specifiek voor aangesteld is binnen/voor jouw organisatie:
  • een vertrouwenspersoon of vertrouwelijk aanspreekpunt (als die er is)
  • de preventieadviseur psychosociale risico’s (PAPSY) van de externe preventiedienst (zodra een werkgever iemand in dienst heeft is aansluiting bij een externe preventiedienst verplicht). 

De gegevens van deze specifieke contactpersonen moeten in het arbeidsreglement staan én binnen de organisatie op een toegankelijke plaats gecommuniceerd zijn.

Ook tijdelijke medewerkers moeten deze informatie krijgen en weten bij wie ze een probleem kunnen aankaarten.

 • Bekijk samen welke stappen je binnen de organisatie kan ondernemen. Soms kunnen één of meerdere gesprekken al helpen. Je kan een ‘informele procedure’ starten. Dan moet de werkgever niet ingelicht te worden. Of je kiest voor een ‘formele procedure’. Dan wordt de werkgever wel ingelicht en wordt er een onderzoek gevoerd ism de externe preventiedienst. Voor meer informatie over die procedures, klik hier
 • Als je met een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) werkt, kan je in principe op dezelfde personen beroepen doen. Lukt dat niet, spreek dan je contactpersoon in het SBK aan over het probleem.

Extra vangnet 

Als je actief bent in oa de culturele sector en in aanraking kwam met een vorm van grensoverschrijdend gedrag, en je kan je verhaal niet aankaarten binnen de organisatie, of de gesprekken leiden niet tot het gewenste resultaat, dan kan je contact opnemen met het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

bel 0800 13184 of chat
meldpunt@vlaanderen.be
*je kan onze sectorspecifieke aanspreekpersonen laura.laenen@vlaanderen.be en/of vincent.maekelberg@vlaanderen.be in kopie zetten.

Zoek je lotgenoten, een luisterend oor, info... ?

 • Engagement is een kunstenaarsbeweging die seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksisme en machtsmisbruik aankaart in de Belgische kunstwereld. Je kan er terecht voor peer support, voor eerste opvang, informatie en eventuele doorverwijzing.
 • Een aantal andere (niet sectorspecifieke) initiatieven vind je hier (onderaan de pagina)

Verdere stappen

Wil je verdere stappen ondernemen naar de andere betrokken partij toe? Dan kan je, afhankelijk van de situatie, terecht bij de sociale inspectie, bij de politie en bij de rechtbank voor een burgerlijke (schadevergoeding) of strafrechtelijke procedure.

christa

Heb je hier vragen over? 

Contacteer onze collega Christa Criel.

christa@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in