grenzen

grensoverschrijdend gedrag op het werk

beleidskader en toolbox

 

respectvol gedrag, toolbox en beleidskader tegen grensoverschrijdend gedrag in de kunstensector

Deze toolbox biedt concrete kaders en tools op maat van de kunstensector om acties tegen grensoverschrijdend gedrag (GOG) duurzaam in te bedden in het beleid van organisaties.
GOG maakt deel uit van het welzijnsdomein 'psycho-sociale aspecten', waaronder ook conflicten, pesten en stressgerealteerde problemen vallen. In het voorjaar van 2022 organiseerden wij een bevraging van de werkbeleving, die de risico's binnen dit domein in kaart brengt. Je kan de toolbox ook gebruiken in deze ruimere context.

Dit instrument werd samen met oKo ontwikkeld, in nauwe samenwerking met freelancers uit de sector, externe specialisten, kunstenaarsbeweging Engagement, expertisecentrum Sensoa en IDEWE.

toolbox


vlaggensysteem voor de kunstensector

Samen met Sensoa ontwikkelden wij een tool op maat van de sector om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Ga het gesprek aan in je organisatie, en vind input om je visie en gedragscode vorm te geven. 
NIEUW!
Nelle Hens en Anneleen Lemmens begeleiden in 2023 tien organisaties gratis om een aanzet te doen voor het uitwerken van een gedragscode, gebruik maken van het vlaggensysteem. Contacteer christa@podiumkunsten.be voor info.

We organiseren ook een aantal opleidingen die aansluiten bij deze thema's.
Bekijk hier ons volledig aanbod.
Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven.
 

najaar 2023

  • 8daagse basisopleiding voor interne preventieadviseurs
    start op dinsdag 12/10/23 @ diverse locaties - info en inschrijven
     
  • 5daagse basisopleiding vertrouwenspersonen 
    start op donderdag 24/10/23 @ Antwerpen - info en inschrijven

 


 

 

 

christa
Heb je hier vragen over? 
Contacteer onze collega: 
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in