grensoverschrijdend gedrag op het werk

Wat moet je doen als werkgever?

Ontwikkel een preventiebeleid rond psychosociale risico's binnen je organisatie - ga aan de slag met het beleidskader en toolbox, ontwikkeld op maat van de sector

 • Informeer je over het wettelijk kader
 • Ga in gesprek met de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPSY) van je externe preventiedienst om je te ondersteunen in het uitwerken van je beleid
 • Maak duidelijk dat de organisatie belang hecht aan ethisch leiderschap, correct omgaan met elkaar en een nultolerantie hanteert tegenover grensoverschrijdend gedrag. Een duidelijk standpunt hierover kan bv. opgenomen worden in een onthaalbrochure, een charter of een gedragscode.
 • Bespreek concreet grensoverschrijdend gedrag tijdens functioneringsgesprekken, in het bijzonder voor leidinggevenden.
 • Sensibiliseer en informeer medewerkers rond het thema. Maak het bespreekbaar. Zorg voor een open communicatiecultuur. Zo maak je de drempel voor slachtoffers en getuigen van grensoverschrijdend gedrag om iemand aan te spreken kleiner. Zorg indien nodig voor opleiding op individueel en organisatieniveau.
 • Zorg voor duidelijkheid over de specifieke aanspreekpunten en procedures binnen de organisatie:
  • je kan één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen
  • maak duidelijk hoe werknemers de preventieadviseur (of -dienst) psychosociale risico’s van je externe preventiedienst kunnen contacteren
  • informeer hen over het Vlaams Meldpunt GOG als extra vangnet
 • Neem deze informatie op in het arbeidsreglement én zorg dat ze ergens duidelijk zichtbaar gecommuniceerd is (prikbord, intranet, …): dit is een wettelijke verplichting!
 • Zorg ervoor dat ook tijdelijke medewerkers weten waar ze terechtkunnen.
 • Neem je reactiebeleid in geval van grensoverschrijdend gedrag op in het arbeidsreglement (verwittiging, boete, schorsing arbeidsovereenkomst, andere sancties, ...).
 • Zorg voor (doorverwijzing naar) psychologische opvang indien er toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
christa

Heb je hier vragen over?

Contacteer onze collega Christa Criel.

christa@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in