handen

grensoverschrijdend gedrag op het werk

kort: wat moet je doen als werkgever?

Wat doe je als organisatie om problemen rond grensoverschrijdend gedrag in de professionele context te voorkomen en aan te pakken?

ontwikkel een preventiebeleid rond psycho-sociale risico's binnen je organisatie - ga aan de slag met de toolbox 'respectvol omgaan met elkaar', ontwikkeld op maat van de sector

 • informeer je over het wettelijk kader
 • maak duidelijk dat de organisatie belang hecht aan ethisch leiderschap, correct omgaan met elkaar en een nultolerantie hanteert tegenover grensoverschrijdend gedrag. Een duidelijk standpunt hierover kan bv. opgenomen worden in een onthaalbrochure, een charter of een gedragscode.
 • bespreek concreet grensoverschrijdend gedrag tijdens functioneringsgesprekken, in het bijzonder voor leidinggevenden.
 • sensibiliseer en informeer medewerkers rond het thema. Maak het bespreekbaar. Zorg voor een open communicatiecultuur. Zo maak je de drempel voor slachtoffers en getuigen van grensoverschrijdend gedrag om iemand aan te spreken kleiner. Zorg indien nodig voor opleiding op individueel en organisatieniveau.
 • zorg voor duidelijkheid over de specifieke aanspreekpunten en procedures binnen de organisatie:
  • je kan één of meerdere vertrouwenspersonen opleiden.
  • maak duidelijk wie de interne preventieadviseur psychosociale risico’s is (kan vanaf 50 werknemers) of met welke externe preventiedienst je hiervoor samenwerkt.
 • neem deze informatie op in het arbeidsreglement én zorg dat ze ergens duidelijk zichtbaar gecommuniceerd is (prikbord, intranet, …).
 • zorg ervoor dat ook tijdelijke medewerkers weten waar ze terechtkunnen.
 • neem eventueel mogelijke sancties in geval van grensoverschrijdend gedrag op in het arbeidsreglement, zoals een verwittiging, boete of schorsing arbeidsovereenkomst.
 • zorg voor (doorverwijzing naar) psychologische opvang indien er toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
Christa Criel
Heb je hier vragen over? 
Contacteer onze collega: 
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in