beleidskader en toolbox GOG

grensoverschrijdend gedrag op het werk

Psychosociale risico's

Psychosociale risico's zijn een belangrijk subdomein binnen het kader van preventie en bescherming van werknemers op het werk. Elke werkgever moet maatregelen nemen om psychosociale risico's op het werk en de schade die eruit voortvloeit te voorkomen of om die schade te beperken. Oorzaken voor die risico's kunnen liggen in de arbeidsorganisatie, -inhoud, -voorwaarden, -omstandigheden of -verhoudingen. Op basis van een risico-analyse (cfr. bevraging werkbeleving) stelt de werkgever hiervoor een actieplan op.

Psychosociale risico's kunnen leiden tot:

  • stress- en burnout gerelateerde problemen
  • ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag (OGGW)

Hoewel er omschrijvingen en situaties zijn die heel duidelijk zijn, hangt het feit of gedrag al dan niet als grensoverschrijdend wordt ervaren vaak af van persoon tot persoon. Ongewenst seksueel gedrag is het geheel van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat, vrijwillig of niet, het psychologisch evenwicht of de werkomgeving aantasten.

Grensoverschrijdend gedrag (o.a. seksueel grensoverschrijdend gedrag) valt dus onder het ruimere domein van psychosociale risico's. Wie hier specifiek voor bevoegd is, vind je onder bij wie kan je terecht?

Interne preventieadviseur

Elke werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Een interne dienst heeft minimum een interne preventieadviseur (IPA), maar bij grotere organisaties kunnen er ook meerdere zijn. Vaak wordt hiervoor een werknemer aangeduid. In organisaties met minder dan 20 werknemers mag dit ook de werkgever zelf zijn.

Een preventieadviseur staat de werkgever bij in de toepassing van de maatregelen in de welzijnswet, die de veiligheid en gezondheid van werknemers regelt. Het betreft volgende domeinen:

  • arbeidsveiligheid
  • bedrijfshygiëne
  • ergonomie
  • arbeidsgeneeskunde
  • psychosociale risico's

Externe preventieadviseur

In principe is een externe preventieadviseur niet verplicht. Aangezien het echter moeilijk is om alle nodige deskundigheid in huis te hebben (arbeidsgeneeskunde bv.) en wegens de onverenigbaarheid van een aantal domeinen, hebben organisaties in de praktijk bijna altijd ook een externe preventieadviseur. Ze zijn hiervoor aangesloten bij een externe preventiedienst (meer info).

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Organisaties vanaf gemiddeld 50 werknemers moeten ook een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) hebben. Dit is een paritair samengesteld overlegorgaan, met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers.

christa

Heb je hier vragen over?

Contacteer onze collega Christa Criel.

christa@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in