handen

grensoverschrijdend gedrag op het werk

typisch voor de sector

Door de aard van het werk kent onze sector enkele specifieke uitdagingen om hiermee om te gaan.


flexwerkers

Voor flexwerkers is de situatie vaak complexer. Tijdens hun contract kunnen zij beroep doen op de aangeduide contactpersonen. Het is belangrijk dat je dit als medewerker weet en dat je er als werkgever aan denkt om deze info mee te geven.

Wanneer de flexwerker een zelfstandige is, wanneer hij/zij niet meer in dienst is, maar toch een situatie wil aankaarten, of wanneer de aangeklaagde een flexwerker is die niet langer in dienst is, is de te volgen procedure minder transparant. In zo'n gevallen kan een aanknopingspunt gevonden worden in de reglementering rond 'werken met derden'. Hier dienen, afhankelijk van het geval, bijkomende afspraken rond te worden gemaakt. Bovendien hangt het goede verloop deels af van de goodwill van en de relatie tussen alle betrokken partijen.

Een externe procedure (strafrechtelijke instanties of arbeidsrechtbank) kan natuurlijk altijd. Maar de vraag is of dit altijd opportuun is.

Voor ondersteuning bij de verwerking van bepaalde situaties, kan je beroep doen op een aantal externe preventiediensten.

 

sectorspecifieke aandachtspunten

Andere aandachtspunten binnen de sector zijn o.a.

  • het gegeven dat voor artiesten hun lichaam ook hun 'instrument' is,
  • de grens tussen professionele en persoonlijke context niet altijd duidelijk afgelijnd is (bv. drink na première, netwerkgesprek op café...),
  • het feit dat er vaak met anderstaligen/buitenlanders wordt samengewerkt,
  • aanwezigheid van minderjarigen op de werkvloer...

Als sector hanteren wij een nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag. Samen met andere organisaties in de sector (oKo, de vakbonden, Vi.be, Circuscentrum, Engagement Arts...) en aanverwante sectoren werken we rond aanvullende acties, rekening houdend met een aantal typische kenmerken van de sector- en organisatiecultuur.

Christa Criel
Heb je hier nog vragen over? 
Contacteer onze collega: 
Christa Criel (sectorconsulente)
christa@podiumkunsten.be

Steenstraat 29 / bus 10
1000 Brussel

+32-(0)2-201 30 03
sociaalfonds(a)podiumkunsten.be

e-news vacatures, opleidingen of sectornieuws:

schrijf je in